Suomen Tolkien-seura Kontu ry

Toimikausi 1.1.2005–31.12.2005