Suomen Tolkien-seura Kontu ry

Toimikausi 1.1.2007–31.12.2007