Suomen Tolkien-seura Kontu ry

Toimikausi 1.9.2012–31.8.2013