Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljästä kymmeneen varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallitus hoitaa seuran raha-asioita, jäsenyyksiä, järjestää tapahtumia ja yrittää parhaansa mukaan kehittää ja ylläpitää seuran toimintaa.

Hallitus valitaan kesällä järjestettävässä vaalikokouksessa. Jäsenistö äänestää ehdolle asettuneista tai ehdotetuista ja suostumuksensa antaneista henkilöistä uuden hallituksen seuraavalle toimikaudelle. Hallituksen toimikausi on 1.9.–31.8.

Tolkien-seuran hallitustoiminta on hyvä tapa tutustua järjestötoimintaan. Aikojen saatossa hallituslaisia on ollut todella monen ikäisiä, eikä alaikäisyys ole este hallituksen jäsenyydelle. Jäsenen täytyy kuitenkin olla yhdistyslain mukaan vähintään 15 vuotta, ja puheenjohtajan vähintään 18 vuotta. Käytännön syistä alaikäinen ei voi toimia tehtävissä joihin liittyy seuran nimenkirjoitusoikeus. Hallitustoiminta on kiva aloittaa vaikka varajäsenyydellä, jolloin on yhtä lailla mukana hallituksen kokouksissa ja saa sanoa mielipiteitään ja ajatuksiaan, mutta varsinaista toimenkuvaa ei ole. Varajäsenenäkin voi halutessaan päästä tekemään pieniä käytännön juttuja.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano toimikaudella 1.9.2021–31.8.2022

Vanhojen toimikausien hallituksi