Vuosikokous 16.11.2013

Hämeenkosken leirikeskus, 16.11.2013 klo 14.00

Läsnä: Leena Peippo, Kristiina Jaatinen, Marja Pajari-Korhonen, Aino Korhonen, Janne Seppänen, Kati Ahonen, Ida Tamminen, Aino Raivio, Kaisa Linnasalo, Mia-Pia Asomäki, Kerttu Pihlajamaa, Jasmin Syrjälä, Heta Korhonen, Pekka Saarimaa, Vesa Piittinen, Miikka Uotila, Jaakko Pirinen, Wenla Gustafsson, Jaana Lehtonen, Sonja Virta, Satu Eklund, Konsta Rasimus, Mikko Nikkilä, Jenna Laakso, Ari Leino.

§1 Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 14.10.

§2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.
Sihteeriksi valittiin Jasmin Syrjälä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miikka Uotila sekä Jaakko Pirinen.

§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4 Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen. Puheenjohtaja Leena Peippo esitteli toimintakertomuksen ajalta 1.9.2012–31.8.3013 ja toiminnantarkastajan lausunnon, joka puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

§6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.