Hallituksen kokous 2/2010

7.2.2010 klo 13.00
#STS -kanava, irc.tolkiengateway.net

Läsnä:

  • Benjamin Bainton
  • Mikko Nikkilä
  • Jaakko Pirinen
  • Miikka Uotila

§1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Miikka Uotila avasi kokouksen kello 13.03.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

§4 Ilmoitusasiat

Kirjastojen Legolas-tilauksista täytyy tehdä laskut, todettiin tämä sihteerin tehtäväksi.

§5 Posti

Ei postia.

§6 Legolas

Seuraavan Legolaksen Oxonmoot-raportti ei ole edennyt, lisätään kierrostehoja.

§7 HobSan

Aineisto seuraavaan HobSaniin alkaa olla kasassa. Aivan kaikkia hallituksen jäsenten esittelyjä Miikka ei ollut saanut, ne kopioidaan vanhoista vastaavista ja materiaali lähetetään Anulle.

§8 Kalenteri

Sloveniasta ei ole tullut vastausta Miikan yhteydenottoon. Päätettiin odottaa vielä hetki ja alkaa sitten toteuttaa kalenteria suomalaisvoimin yhteistyössä Konnun kanssa.

§9 EKF

Aiemman päätöksen mukaisesti STS on osallistumassa scifi-seurojen yhteispöytään Tampereella 13.2. järjestettävässä Elävän kirjallisuuden festivaali -tapahtumassa. Paikalla lienevät ainakin Miikka ja Jaakko. Todettiin, että yhdistys voi osallistua pöytämaksuun 10-15 eurolla. Kalentereita voitaisiin yrittää myydä varastosta pois 3 euron kappalehintaan.

§10 META

Miikka hankkii smialkisapalkinnon ja se luovutetaan Konnun Vesilahti-tapaamisessa helmikuun lopulla. Samalla hän varaa Vuoltsun kevättapaamista varten.

§12 Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

§13 Kokouksen päättäminen

Miikka päätti kokouksen kello 13.20.


← Toimikausi 1.1.2010–31.12.2010