Vuosikokous (5.1.2019)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous
Lähdekorven leirikeskus 5.1.2019 klo 14
Paikalla: Leena Peippo, Cecilia Äijälä, Mia-Pia Asomäki, Miikka Uotila, Kati Ahonen, Nienna Lagus, Outi Suppanen, Jenna Laakso, Kaisa Linnasalo, Ida Tamminen, Mikko Nikkilä, Kerttu Pihlajamaa, Tapio Lainesalo, Jaakko Pirinen, Santeri Palin, Heidi Hämäläinen, Olli Pitkänen, Pekka Saarimaa, Ellen Saarimaa, Anna Saarimaa, Eetu Sipilä

1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.

2. Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olli Pitkänen, sihteeriksi Mikko Nikkilä ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Miikka Uotila ja Leena Peippo.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Olli Pitkänen esitteli kauden 1.9.2017–31.8.2018 vuosikertomuksen (liite 1), Mikko Nikkilä tilinpäätöksen (liite 2) ja Jaakko Pirinen toiminnantarkastajan lausunnon (liite 3).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.