Hallituksen kokous 4/2015-2016

2.1.2016 klo 14.00
Lapjärven leirintäkeskus, Miehikkälä

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Kati Ahonen, Taru Heikkinen, Mikki Nikkilä, Olli Pitkänen, Sonja Virta

§1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.59.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

§3 Posti

Postiin oli tullut 2 Medlemsbladetia, Tähtivalta, tilitietoja sekä Forodrims telefonkatalog. Sonja Virran hallussa ollut avain siirtyy Janne Seppäselle.

§4 Tulevat miitit

Kevätmitti pidetään 18.-20.3., alustavasti Hämeenkoskella.

The Miitille yritetään ensin etsiä jotain kokonaan uutta paikkaa, varavaihtoehtoina Lapjärvi ja Hämeenkoski. Lapjärvi varataan varmuuden vuoksi ajalle 28.7.-31.8.2016. Kysytään lisää Outilta, joka on käynyt paikkoja enemmän läpi. Seuraavassa kokouksessa lyödään miittipaikat lukkoon.

§5 Muut esille tulevat asiat

Tolkien Reading Day: maaliskuun alussa lähetetään kirjastoille tiedote, jonka Janne kirjoittaa.

Päätettiin kerätä miittiläisiltä vuosijuhlan yhteydessä palautetta ja toiveita liittyen mittitoimintaan.

Päätettiin maksaa Leenalle 20 euroa bensakorvauksia yhdistyksen tavaroiden miittiin tuomisesta.

Suunniteltiin yhdistyksen mahdollisesti järjestämää retkeä Tallinnaan vuodelle 2017.

§6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.42.