Hallituksen kokous 3/2012-13

#hallitus@irc.merp.com 28.10.2012 klo 19.

Läsnä: Leena Peippo (puheenjohtaja), Silja Ojanen (sihteeri), Jasmin
Syrjälä, Wenla Gustafsson, Jaakko Pirinen, Mikko Nikkilä, Minna
Keinänen, Miikka Uotila

§18 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.09.

§19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§20 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§21 Propagandamateriaalien hyväksyntä

–Janne Seppänen saapui kokoukseen klo 20.35.

Jasmin on taiteillut uusia materiaaleja. Tekstin sijoittelusta
päivitetyssä logossa käytiin keskustelua, lopulta hyväksyttiin versio
jossa kaikki teksti on logon yläpuolella.

Flyereihin ja roll-upeihin tulevasta sloganista virisi vilkas
keskustelu. Lopulta päädyttiin lauseeseen ”Tolkienia ja fantasiaa
vuodesta 1992”, seuraavaa flyer-erää tilatessa voidaan pohtia slogania
uudelleen.

Jasmin esitteli roll-up-luonnoksia, päädyttiin siihen että yhtä
luonnoksista muokataan Tolkien-henkisempään suuntaan ja Jasmin
hyväksyttää sen vielä sähköpostitse ennen tilaamista.

Keskusteltiin myös pukukilpailun mainosjulisteesta.

§22 PRH:n palaute sääntömuutoksista

Leena esitteli PRH:n ehdottamat korjaukset sääntömuutoksiin (liite A).
Korjausehdotukset viedään pikkujoulumiitin vuosikokoukseen
hyväksyttäväksi.

§23 Muut esille tulevat asiat

Kevätmiitin (1.-3.3.) ja The Miitin (18.-21.7.) paikat on varattu.
Kevätmiitti pidetään Hämeenkosken leirimajalla ja The Miitti viime
vuoden tapaan Lapjärvellä. Keskusteltiin siitä, missä miittipaikan
tulisi sijaita jotta se miellyttäisi mahdollisimman monia.

Ylioppilaslehdestä on tulossa toimittaja haastattelemaan ja kuvaamaan
Hobitti-jonottajia. Jaakko toimii yhteyshenkilönä.

Miikka on hakenut Legolasin painosta, Leena tekee Hobsanin pikimmiten.

Mikko nosti esille Alice Martinin kutsumisen seuran kunniajäseneksi.

Keskusteltiin myös hallituksen some- ja muista internet-tileistä.

§24 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.42.

Liite A

Patentti- ja rekisterihallituksen korjausehdotukset sääntömuutokseen

”Yhdistyksen nimi on Suomen Tolkien-seura Kontu ry, ruotsiksi Kontu Tolkiensällskapet i Finland rf, englanniksi The Finnish Tolkien Society Kontu ja sen kotipaikka on Helsinki.” -> ”Yhdistyksen nimi on Suomen Tolkien-seura Kontu ry, ruotsiksi Kontu Tolkiensällskapet i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissa voidaan käyttää epävirallista nimeä The Finnish Tolkien Society Kontu ja sen kotipaikka on Helsinki.” (nimeä ei rekisteröidä englanniksi)

”Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö.” -> ”Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.” (hallitus ei voi siirtää toimivaltaansa tässä asiassa alemmaksi)

”Yhdistys voi periä jäseniltään liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää vaalikokous. Jäsenmaksuun mahdollisesti sisältyviä julkaisuja haluamattomille tai alle 18-vuotiaille varsinaisille jäsenille voidaan säätää muun jäsenen jäsenmaksua pienemmät liittymis- ja jäsenmaksut. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on vähintään kaksi kertaa muun jäsenen jäsenmaksu. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa liittymis- eikä jäsenmaksuja. Jäsenkausi on sama kuin hallitus- ja tilikausi.” -> ”Yhdistys voi periä jäseniltään liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää vaalikokous. Jäsenmaksuun mahdollisesti sisältyviä julkaisuja haluamattomille tai alle 18-vuotiaille varsinaisille jäsenille voidaan säätää muun varsinaisen jäsenen jäsenmaksua pienemmät liittymis- ja jäsenmaksut. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on vähintään kaksi kertaa muun jäsenen jäsenmaksu. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa liittymis- eikä jäsenmaksuja. Jäsenkausi on sama kuin hallitus- ja tilikausi.” (korjaukseen lisätty yksi sana ”varsinaisen”)

”Hallituksen toimikausi on vaalikokousten välinen aika kuitenkin niin, että vaalikokouksessa valittu hallitus aloittaa toimikautensa 1.9.” -> ”Hallituksen toimikausi on 1.9.-31.8.”

”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen valtuuttama henkilö.” -> ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö.”

”Toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.” -> ”Toiminnantarkastajien toimikausi on vaalikokousten välinen aika.”