Hallituksen kokous 1/2011

19.2.2011 Anna Metsäpellon koti Tampereella

Läsnä:

  • Leena Peippo (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Anna Metsäpelto
  • Wenla Gustafsson
  • Jaakko Pirinen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.25

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

§3 Ilmoitusasiat

Ei ole.

§4 Posti

Ei tietoa.

§5 Hobittilan Sanomat

Lähtee ensi viikolla.

§6 Legolas

Tulossa filkki, novelli, best of ja seurojen historia tänä vuonna.

§7 Smialit

Smialvastaava ei ole paikalla, mutta tiettävästi smialit toimivat.

§8 Yhdistyminen

Muokattiin sääntöehdotusta yhdistyneelle yhdistykselle.

§9 Kesän conit

Osallistutaan ainakin Finnconiin , ehkä myös Traconiin.

§10 META

§10.1 Sinfonia

Järjestetään picnic sekä ehkä jatkot jossain.

§10.2

IRC-kanava siirtyy osoitteeseen irc.merp.com ja yhdistytään konnun kanavaan #kontu

§11 Seuraava kokous

Ennen vuosikokousta.

§12 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.