Hallituksen kokous 2/2014-15

10.11.2014 klo 18
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Kerttu Pihlajamaa (sihteeri), Miikka Uotila, Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Jasmin Syrjälä, Sonja Virtanen, Wenla Uotila

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Jonotus

Mietittiin, että Finnkinoa olisi mukava muistaa pienellä lahjalla Hobitti-jonotusten järjestämisestä. Pohdittiin, mikä tämä voisi olla, ja miten se luovutettaisiin. Päätettiin, että jos Jasmin saa koululta välineet lainaan, yritetään toteuttaa videokooste.

Sonja puhtaaksikirjoittaa filkkejä jonotusviihdykkeeksi, Leena tulostaa Konnut Pändin sanoja. Päätettiin järjestää jonossa myös tietokilpailu, jonka Kati tekee. Teemaksi valittiin kääpiöt. Palkinnoksi suunniteltiin miittilahjakortti ja pientä sälää seuran puolesta. Kerttu selvittää SF filmiltä, haluavatko he sponsoroida.

§4 Ensi-ilta

Another Castle -kuoro esittää ensi-illassa kaksi laulua, ajankohdaksi päätettiin klo 23.

Pohdittiin pukukilpailun järjestämistä. Hallituslaiset ovat kiireisiä, mutta koska kisasta on tullut aiempina vuosina hyvää palautetta, päätettiin järjestää se yksinkertaiseen tapaan. Harkittiin käytäväpalkitsemista, mutta todettiin se liian Helsinki-keskeiseksi. Päätettiin järjestää äänestys Facebookissa sekä seuran Vuosijuhlassa. Kilpailun nimeksi päätettiin Pukuarmeijan taistelu (vaikka se sittemmin kehittyikin Pukuarmeijoiden taisteluksi). Kilpailuajaksi päätettiin ensi-illasta 21.12. asti.

§5 Meta

Kati varaa Hämeenkosken leirikeskuksen vuosijuhlamiittiin. Ajankohdaksi päätettiin 1.1.-4.1.2015 jos leirikeskukselle sopii. Varsinainen vuosijuhla alkaa 2.1.2015 klo 16, malja nostetaan klo 21.

Päätettiin maksaa tilavuokra TSH 60v -tapahtumalle Tampereella.

Päätetttiin lahjoittaa finfarille 50 euroa.

Pohdittiin, onko postilokerosta enemmän hyötyä vai haittaa. Päädyttiin pitämään se, postinhaku nakitettiin Sonjalle.

§6 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48.