Hallituksen kokous 1/2006

4.1.2006, Café Lasipalatsi, Helsinki

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Inkeri Kontro
  • Leena Peippo
  • Tuire Siikala
  • Benjamin Bainton
  • Helena Sorva

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen kello 12.19.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Pöytäkirjantarkastajat: Inkeri Kontro ja Benjamin Bainton

§3 Vuoden 2006 hallituksen järjestäytyminen

Karoliina: Rahastonhoitaja
Benjamin: Paino- ja postitusvastaava
Miikka: Sihteeri
Tuire: Varapuheenjohtaja
Inkeri: Smialvastaava, varajäsen
Leena: Ohjelmavastaava
Helena: Jäsen
Katri: Jäsen
Juho: Varajäsen

Tilinkäyttöoikeudet jätetään Karoliina Leikomaalle, poistetaan Markus Neuvoselta ja annetaan Tuire Siikalalle.

§4 Ilmoitusasiat

Ei ole.

§5 Posti

Haetaan.

§6 Smialit

Smialkilpailu ratkesi, uusi alkoi 1.1.2006 Morel voitti vuoden 2005 kisan.

§7 Hobittilan Sanomat

Ensimmäinen lehti (Dead-line 14.2)

Tuire kirjoittaa vuosijuhlasta.
Kutsu kevättapaamiseen
Vuosikokousilmoitus
Jäsenmaksumuistutus
Kalenterin kuvat – ilmoitus
Kuukausitapaaminen – ilmoitus
Smialkilpailun säännöt
Hallituksen esittely

Toinen lehti (Dead-line 25.4)

Smialkilpailun diplomikilpailu – ilmoitus
Kesätapaamisen kutsu
Juttu tilinpäätöksestä.

Kolmas lehti (Dead-line 27.7)

Kesätapaamisesta juttu
Kevättapaamisesta juttu
Syystapaamisen kutsu
Vuosijuhlakutsu

Neljäs lehti (Dead-line 14.11)

Syystapaamisesta juttu
Vuosijuhlakutsu
Budjetti

§8 Legolas

Dead-line on todennäköisesti tammikuun lopussa.

§9 Vuosijuhla

Hyvin meni, vaikka porukkaa olikin oletettua vähemmän.

§10 Tolkien-seuran t-paidat

Leena ottaa asiasta selvää.

§11 Vuosi 2006

Vuosikokous 25.3.2006 Kertsillä
Kevättapaaminen Tampereella Vuoltsulla 20.5
Suomenlinna tapaaminen 8.7
Syystapaaminen TamFanin yhteydessä syyskuussa.
Ropeconiin badget, kalenterit ja paidat. Sekä varataan pöytä.
Vuoden 2007 vuosijuhlan suunnittelu viimeistään kesällä. Ohjelmana on ”kuolleiden” puheenjohtajien tapaaminen.

§12 SF-seurojen YT-kokous 4.3 Tampereella

Miikka ja Karoliina ja ehkä Inkeri osallistuvat.

§13 Finncon

Seura kustantaa kokosivun mainoksen. Puolet seuralle ja puolet TamFanille

§14 TamFan

Järjestetään syksyllä Yo-talolla.
Teemana on Fandom.
Seura järjestää arpajaiset.
Seura auttaa maksamaan kunniavieraiden matkat.

§15 Meta

§15.1 Nimenkirjoitusoikeudet

Siirretään Karoliina Leikomaalle, Tuire Siikalalle ja Miikka Uotilalle

§16 Seuraava kokous

Karoliinalla 12.2 klo 14

§17 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.44.


← Toimikausi 1.1.2006–31.12.2006