Vuosikokous (19.1.2021)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous 19.1.2021 klo 19, Zoom
Paikalla: Anna Saarimaa, Sonja Virta, Tuire Arjava, Mia-Pia Asomäki, Olli Pitkänen, Nienna Lagus, Kaisa Linnasalo, Liisa Kujala, Jaakko Pirinen, Mikko Nikkilä, Jenna Laakso

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen 19.04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olli Pitkänen, sihteeriksi Jenna Laakso ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa Linnasalo ja Sonja Virta.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen (liite 1) ja Olli Pitkänen vuosikertomuksen (liite 2) kaudelta 1.9.2019–31.8.2020. Jaakko Pirinen esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 3).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.25.

Liite 1. Tilinpäätös

Tase

Vastaavaa 2019–20 2018–19
Rahat
100 Käteiskassa 497,70 € 459,70 €
101 Pankkitili 3548,61 € 2680,15 €
Yhteensä 4040,31 € 3139,85 €
Vaihto-omaisuus
120 Myyntitavara 887,35 € 457,16 €
Yhteensä 887,35 € 457,16 €
Vastaavaa yhteensä 4927,66 € 3597,01 €
Vastattavaa 2019–20 2018–19
Vieras pääoma, lyhytaikainen
200 Siirtovelat 1272,17 € 294,00 €
Yhteensä 1272,17 € 294,00 €
Oma pääoma
222 Edelliset tilikaudet 3303,01 € 3246,80 €
Yhteensä 3303,01 € 3246,80 €
Vastattavaa yhteensä 4927,66 € 3597,01 €

Tuloslaskelma

Tulotilit 2019–20 2018–19
Varsinaisen toiminnan tulot
300 Tulot omista tilaisuuksista ja tapahtumista 497,70 € 459,70 €
Varsinaisen toiminnan tulot yhteensä 4040,31 € 3139,85 €
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 2300,50 € 2684,50 €
311 Avustukset ja lahjoitukset 0,00 € 1,70 €
314 Tulot myyntitavaroista 1142,90 € 65,00 €
Varainhankinnan tulot yhteensä 2382,90 € 1492,70 €
Tulot yhteensä 4683,40 € 4177,20 €
Menotilit 2019–20 2018–19
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista ja tapahtumista 256,06 € 554,19 €
403 Menot myyntitavaroista 1047,39 € 18,11 €
405 Postitusmenot 188,92 € 271,29 €
409 Tilavuokrat 2061,01 € 2516,01 €
410 Menot kilpailuista 10,95 € 62,65 €
412 Matkakorvaukset 0,00 € 9,60 €
413 Verkko- ja internetkulut 196,79 € 191,08 €
416 Postilokero 264,42 € 252,02 €
419 Muut varsinaisen toiminnan menot 39,10 € 46,94 €
Varsinaisen toiminnan menot yhteensä 4064,64 € 3921,89 €
Rahoitusmenot
431 Rahalitosten palvelumaksut 266,28 € 164,28 €
Rahoitusmenot yhteensä 266,28 € 164,28 €
Tulot yhteensä 4683,40 € 4177,20 €
Täsmäytystilit
490 Menojen täsmäytystili 0,00 € 34,82 €
Täsmäytystilit yhteensä 266,28 € 164,28 €
Menot yhteensä 4064,64 € 3921,89 €
Tilikauden tulos 2019–20 2018–19
Tulot yhteensä 4683,40 € 4177,20 €
Menot yhteensä 4330,92 € 4120,99 €
Tilikauden tulos 352,48 € 56,21 €

Liite 2. Vuosikertomus

Vuosikertomus 2019–20 (PDF)

Liite 3. Toiminnantarkastajan lausunto