Hallituksen kokous 8/2015-2016

2.5.2016 klo 18.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Kati Ahonen, Taru Heikkinen, Mikko NIkkilä, Olli Pitkänen, Outi Suppanen, Miikka Uotila, Wenla Uotila

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Posti

Postiin oli tullut muutama lehti, mutta ei muuta merkittävää.

§4 Shire-projekti

Tällä hetkellä 10 osallistujaa ja yksi kiinnostunut. Suomalaisten osallistujien majoitukseen ei tarvitsekaan antaa tukea, joten päätimme käyttää siihen varattuja rahoja osallistujien matkakuluihin, 20 euroa per henkilö.

Lahjoitetaan projektiin osallistuville Suomen Tolkien-seuran badget (noin 60 badgea).

Puhuttiin tapahtuman alkoholikäytännöistä. Muiden maiden Tolkien-seuroilla ei ole alkoholinkäyttöön liittyviä rajoituksia toiminnassaan, ja koska kyseessä ei ole yhdistyksen järjestämä tapahtuma ja kaikki osallistujat ovat täysi-ikäisiä, totesimme, etteivät yhdistyksen alkoholiin liittyvät perussäännöt päde tässä tapauksessa, ja että jokainen osallistuja saa omalla vastuullaan käyttää alkoholituotteita.

§5 Muut esille tulevat asiat

The Miitti -tiimi: alustavana suunnitelmana olisi, että Olli, Haltiamieli ja Nerwen olisivat keittiössä, ja Outi ja Kati puuhastelisivat ohjelmaa ja muita yleisiä järjestelyasioita.

Janne vetää vuosikokouksen, koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole pääsemässä paikalle.

§6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.