Hallituksen kokous 11/2015-2016

30.7.2016 klo 12.00
Kankaan Torppa, Urjala

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Olli Pitkänen, Outi Suppanen, Miikka Uotila

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.06.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 The Shire -projektin raportti

Keskusteltiin leriin toteutuksen ongelmista ja puutteista, ja projektirahoituksen käytöstä jatkossa.

Suunniteltiin jo mahdollista osallistumista seuraavan vuoden projektiin.

§4 Bensakulujen maksaminen

Päätettiin, että bensakuluja maksetaan miittiasioiden tiimoilta autoaan käyttäville 12 senttiä / kilometri.

§5 Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että seuran sivujen domain (suomentolkienseura.fi) siirretään samalle käyttäjätilille kuin Konnun sivujen domain.

Jatkossa miiteissä ohjeistuksena on se, että nukkumiseen rauhoitetuissa tiloissa yöpyvien tulee mennä nukkumaan hyvissä ajoin (n. puoliltaöin). Myöhään valvovat nukkuvat valvomiseen varatuissa tiloissa.

§6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.04.