Hallituksen kokous 4/2004

Aika: to 17.4.2004 kello 13.45 – 15.40

Paikka: Jukka Galkinin ja Maria Majan asunto

Läsnä:

  • Markus Neuvonen (puheenjohtaja)
  • Benjamin Bainton
  • Juho Gröndahl
  • Elanor Galkin
  • Maria Maja (sihteeri)
  • Jukka Galkin

Poissa:

  • A n t o n H i r o p o u l o s
  • Karoliina Leikomaa
  • Erkki Leitsaro
  • Inkeri Kontro

§1 Avaus

Puheenjohtaja Markus Neuvonen avasi kokouksen.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Benjamin Bainton ja Juho Gröndahl.

§4 Hallituksen kokouksen 4.3.2004 pöytäkirjan tarkistaminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittu A n t o n H i r o p o u l o s ei ollut paikalla, joten hallituksen kokouksen 4.3.2004 pöytäkirjaa ei kyetty tarkastamaan.

§5 Ilmoitusasiat

Jukka Galkin ilmoitti 4.1.2004 pidetyn hallituksen kokouksen antamalla valtuutuksella hankkineensa Suomen Tolkien-seura ry:lle DNA Prepaid-liittymän. Markus Neuvonen ilmoitti tuoneensa mukanaan Nokia 3110 -matkapuhelimen, jonka hän halusi lahjoittaa Suomen Tolkien-seura ry:lle. Puhelin ja liittymä luovutettiin tiedottajalle.

§6 Posti

Postia on saapunut postilokeroomme. Joukossa oli Postin asiakaskysely. Yhdysvaltalaiselta Franklin Chow’lta oli saapunut kirje, jossa pyydettiin lisätietoja J.R.R. Tolkienista. Benjamin Bainton lupautui vastaamaan kirjeeseen.

§7 Smialit

Vuoden 2003 Smialkisan on voittanut Morel Tampereelta. Jukka Galkin lupautui hankkimaan viidenkymmenen euron lahjakortin Fantasiapeleistä ja tuomaan sen Kevättapaamiseen.

§8 Taloudellinen tilanne

Jukka Galkin esitteli laatimaansa budjettia sekä toteutuneita kuluja, joiden perusteella Suomen Tolkien-seura ry:n taloudellinen tilanne on hyvä.

§9 Hobittilan Sanomat 2005

Hobittilan Sanomat 2/2004:n eräpäivä on 28.4. Juho Gröndahl lupautui laatimaan kesätapaamisen mainoksen. Maria Maja lupautui lähettämään logon tiedostona Gröndahlille.

§10 Legolas

Legolaksen päätoimittaja on estynyt. Vt. päätoimittajana toimii Ilana Rimón.

§11 Hyrylän lukion tapahtuma 23.4. ja Kajaanin lasten- ja nuorten kirjallisuustapahtuma

Markus Neuvonen lupautui pohjustamaan keskustelun aiheesta ”Tolkien ja mahdolliset maailmat” Hyrylän lukion filosofiatapahtumaan 23.4.2004.

Jukka Galkin ja Maria Maja ilmoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan Kajaanin lasten- ja nuorten kirjallisuustapahtumaan sillä ehdolla, että he kykenisivät löytämään lastenvahdin Elanorille, että joku muukin osallistuisi tapahtumaan heidän lisäkseen ja että ohjelma saataisiin mietittyä ajoissa. Markus Neuvonen lupautui pohtimaan ohjelmaa ja lähettämään pohdintansa tulokset listalle.

§12 Jäsenkysely

Markus Neuvonen lupasi organisoida Suomen Tolkien-seura ry:n jäsenkyselyn siten, että se voidaan liitää yhteen Legolaksen lukijakyselyn kanssa. Neuvonen lähettää ideoimansa kysymykset postituslistalle, jossa niitä pohditaan yhdessä. Kyselyn tulee olla valmis kahden viikon kuluttua.

§13 Rintanappikoneen hankinta

Juho Gröndahl esitteli rintanappikoneesta saamamme tarjoukset. Niitä oli tullut Scansalesista, X-Mark Centeristä ja Finn Aimo Oy:stä. Eri vaihtoehtoja pohdittuaan hallitus pyysi Gröndahlia ottamaan vielä yhteyttä X-Mark Centeriin ja Finn Aimo Oy:ön ja tiedustelemaan rintanappiaihioiden saatavuutta ja hintaa sekä koneen kuljetusmahdollisuuksia.

§14 Kevättapaaminen

Suomen Tolkien-seura ry:n kevättapaaminen järjestetään lauantaina 22.5.2004 Suomenlinnassa. Maria Maja lupautui suunnittelemaan ja organisoimaan tapahtumaan ohjelmaa.

§15 Ropecon’04

Suomen Tolkien-seura ry:lle on varattu pöytä. Saamme rintanappikoneen Ropeconiin mennessä. Maria Maja ja Jukka Galkin tuovat paikalle tietokoneen (joko pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen) ja tulostimen. Lisäksi tarvitaan vielä pöytäliina ja ajantasainen esite.

§16 Finncon 2004

Suomen Tolkien-seura ry osallistuu sci-fi -seurojen yhteispöytään. Maria Maja lupautui suunnittelemaan ja organisoimaan Finnconin yhteydessä järjestettävän kesätapaamisen ohjelmaa. Maja lupautui lähettämään Seuran postituslistoille viestin, jonka avulla etsitään esiintyjiä ”Keskeneräisten tarujen kirja” -näytelmään.

§17 Kuvastaja

Marianna Leikomaa on lupautunut vuoden 2004 Kuvastaja-raadin puheenjohtajaksi.

§18 Nimenkirjoittajien muutos sekä sääntömuutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen

Markus Neuvonen ja Jukka Galkin huolehtivat samalla kertaa nimenkirjoitusoikeuden haltijoiden muuttamisesta ja vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen päivittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukseen.

§19 Muut esille tulevat asiat

Maria Maja kertoi saaneensa puhelun Eniro Oy:stä. Suomen Tolkien-seura ry:lle kaupattiin käyntikortin kokoista ilmoitustilaa Eniron Kaupunki-info -luettelosta. Ilmoituksen hinta on neljäsataa euroa vuodessa. Rahastonhoitaja Jukka Galkin totesi, ettei ilmoitukseen ole varaa. Muukaan hallitus ei pitänyt ilmoitusta tarpeellisena.

§20 Päättäminen

Puheenjohtaja Markus Neuvonen päätti kokouksen.


← Toimikausi 1.1.2004–31.12.2004