Hallituksen järjestäytymiskokous 2009

08.11.2008 Heat:n kerhohuone, Helsinki

Läsnä:

  • Leena Peippo (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Santeri Palin
  • Tuire Siikala
  • Jaakko Pirinen
  • Benjamin Bainton
  • Inkeri Kontro
  • Taru Heikkinen
  • Anna Jääskeläinen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 13.42

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Järjestäytyminen

Sihteeri: Jaakko Pirinen
Paino- ja postitusvastaava: Miikka Uotila
Rahastonhoitaja: Tuire Siikala
Rekisteri ja postilokero: Benjamin Bainton

Smialvastaavaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Ari Leino

§4 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.47