Hallituksen kokous 1/2010

3.1.2010 klo 15.00
Annalankatu 17 D 14, Tampere

Läsnä:

  • Benjamin Bainton
  • Wenla Gustafsson
  • Niko Jylhä
  • Soile Järvi
  • Mervi Mäkelä
  • Mikko Nikkilä
  • Leena Peippo
  • Jaakko Pirinen
  • Miikka Uotila

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.22.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Mäkelä ja Niko Jylhä.

§4 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

§5 Ilmoitusasiat

Todettiin, ettei ole erityistä ilmoitettavaa.

§6 Posti

Ei postia.

§7 Tilinkäyttöoikeudet

Yhdistyksen tilin (Nordea 200118-42742) käyttöoikeuksien haltijoiksi vuonna 2010 päätettiin Leena Peippo (xxxxxx-xxxx), Tuire Siikala (xxxxxx-xxxx) ja Benjamin Bainton (xxxxxx-xxxx). Mikäli edellä mainituista poikkeavilla aiempien vuosien toimihenkilöillä vielä on käyttöoikeudet, ne poistettakoon.

§8 Legolas

Seuraavaan Legolakseen tarkoitettu Oxonmoot-raportti on edelleen kesken Jaakon työstettävänä.

§9 HobSan

Seuraavan HobSan-lehden materiaalien deadlineksi päätettiin 31.1. Lehteen tulee hallituksen jäsenten esittelyt, muistutus jäsenmaksujen maksamisesta sekä Mervin raportti Tamfanista ja Miikan raportti vuosijuhlista. Leena kirjoittaa puheenjohtajan palstan ja englanninkielisen yhteenvedon.

§10 Kalenteri

Vuoden 2011 kalenterin suunnittelu täytyy aloittaa pikimmiten. Valmiiksi se olisi saatava heinäkuun Finnconiin mennessä. Miikka tiedustelee slovenialaisten halukkuutta yhteistyöhön kuvituksen tuottamisessa, heidän kanssaan keskusteltiin aiheesta alustavasti Oxonmootissa. Niko lupautui yhdeksi tekijäksi. Todettiin, että tällä kertaa kalenteri voisi olla yleisesti Tolkien-aiheinen ilman tarkempaa teemaa.

§11 META

Mietittiin alkaneen vuoden tulevia tapahtumia. STS osallistuu ainakin heinäkuun Finnconiin, Elävän kirjallisuuden festivaaliin Tampereella helmikuussa sekä Ropeconiin, joista viimeksi mainittuun Niko lupautui yhdeksi vastaavaksi. Muuten näitä mietitään lähempänä kulloisiakin ajankohtia. Traconiin osallistutaan hinnasta ja innosta riippuen.

Spefiseurojen yhteistyökokous pidetään taas helmikuussa, ainakin Miikka osallistuu.

Maaliskuun 25. päivä vietetään maailmalla jälleen Tolkien Reading Daytä, päätettiin pyrkiä aktivoimaan suomalaisia osallistumaan. Soile lupautui hoitamaan asiaa.

Yhdistyksen kevättapaaminen ja vuosikokous päätettiin järjestää 27.3. kello 13.00 Vuoltsulla, mikäli paikka saadaan varattua. Miikka hoitaan tilanvarauksen. Suomenlinnan kesätapaaminen on taas heinäkuun alussa, osallistutaan. Syyskokous päätettiin alustavasti pitää lauantaina 2.10.

Miikka ja Ben lupasivat hoitaa hallituskalenterin ajan tasalle.

Hankitaan Benjamin Baintonin, jos mahdollista, käyttöön toiset verkkopankkitunnukset laskujen maksun tehostamiseksi

§12 Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää sunnuntaina 7.2. kello 19.00 irkissä #STS- kanavalla.

§13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.22.


← Toimikausi 1.1.2010–31.12.2010