Vuosikokous (4.1.2020)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokous
Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä 4.1.2020 klo 14
Paikalla:

1 Kokouksen avaaminen

Olli Pitkänen avasi kokouksen klo 14.20.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olli Pitkänen, sihteeriksi Hanna Jungman sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Linnasalo ja Lotta Raatikainen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen esitteli vuosikertomuksen 2019. Rahastonhoitaja Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Jaakko Pirinen luki toiminnantarkastajan lausunnon.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus 2018-19 hallitukselle.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen klo 14.35.