Hallituksen kokous 8/2014-15

13.7.2015 klo 19
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo (pj), Kerttu Pihlajamaa (sihteeri), Mikko Nikkilä, Jasmin Syrjälä, Olli Pitkänen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 The Miitti

Miitissä on vielä reilusti tilaa ja sitä olisi hyvä mainostaa lisää somessa. Mikko ehdottaa facebook-tapahtumasivua, johon voisi kutsua ihmisiä. Kerttu tekee – mainostaa voi sittemmin helposti seuran sivulla, ryhmässä ja kilpailusivuilla.

Taniquentilin mahdollista palkintoa varten varataan osuus miittibudjetista.

– Wenla ja Miikka Uotila liittyivät kokoukseen klo 19.14.

Myyntitavarat ovat Leenalla, joka tuo ne miittiin. Miitistä ne jatkanevat matkaa Miikan ja Wenlan mukana Tampereelle odottamaan Traconia.

§4 Hallituksen jatkajat

Hallituksessa jatkamiseen kiinnostusta esittivät Leenan lisäksi Olli, Kati, lievästi Mikko ja varajäseninä Miikka ja Wenla. Pari nykyisen hallituksen ulkopuolista ovat harkinneet asiaa.

– Kati Ahonen liittyi kokoukseen klo 19.43.

§5 Keravan kirjaston fantasiaviikonloppu

Ehdotamme tietovisaa, sillä se toimii, vaikka kukaan ei pääsisi paikalle. Tapahtuu 19.9.2015

§6 Toimintasuunnitelma

Ollaan tänä vuonna ajoissa!

Järjestetään 4-5 viikonloppumiittiä, syysmiittiin 26.9., Hämeenkoski 28.11., Vuosijuhlamiitti 2.-4.1.2015, kevätmiitti, The Miitti. Lisäksi kesätapaaminen Suomenlinnassa sekä kuukausitapaamiset (varmaan ainakin Helsingissä ja Tampereella). Osallistutaan coneihin ja tapahtumiin, kuten Tracon ja Finncon.

Tolkien Reading Daytä vietetään mainostamalla kirjastojen kautta sekä irkkikeskustelulla.

Mahdollinen yhteistyönumero Legolasia Kosmokynän kanssa, kysellään löytyykö Legoa varten julkaisematonta materiaalia.

Talvella on aihepiiriin liittyvien yhdistysten yhteistyökokous.

Jäsenmaksu pidetään samana kuin tällä kaudella.

§7 META

Tyhjyys.

§8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.