Hallituksen kokous 7/2012-13

19.7.2013 Lapjärven leirikeskus

Läsnä: Leena Peippo (puheenjohtaja), Silja Ojanen (sihteeri), Miikka Uotila, Mikko Nikkilä, Wenla Gustafsson, Jasmin Syrjälä, Kati Ahonen

51. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

52. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

53. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Uotila (xxxxxx-xxxx) ja Kati Ahonen (xxxxxx-xxxx).

54. Seuran verkkopankkitunnuksien hallinta
Lopetetaan Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n (y-tunnus 1710787-5) tiliin FI95 2001 1800 0427 42 liittyvä verkkopankkitunnus nro xxxx.

55. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.