Hallituksen kokous 7/2016-2017

6.2.2017 klo 17.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net
paikalla: Sonja Virta (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Leena Peippo, Olli Pitkänen, Outi Suppanen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sonja Virta avasi kokouksen kello 17.00. Outi Suppanen kirjaa muistiin kokouksen aikana päätetyt nakit.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Posti

Santeri Palin ei ollut paikalla kokouksessa, joten ajankohtaisinta tietoa postilokeron tilanteesta ei ollut saatavilla. Ennen kokousta postiin oli tullut kaksi Ruotsin Tolkien-seuran jäsenlehteä sekä mainoslehtinen.

§5 Edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat

Sonja Virta on toimittanut seuran sääntömuutokset PRH:n käsiteltäväksi. Seuralle lähetettiin yksi selvityspyyntö asiaan liittyen, mutta siihen on vastattu.

Leena Peippo ei ole vielä ehtinyt kirjoittaa palautetta Unkarin Tolkien-seuralle heidän järjestämästään kesäleiristä.

Janne Seppänen on tiedottanut Tolkien-lukupäivästä kirjastoille.

Janne Seppänen on ottanut yhteyttä useisiin ulkomaalaisiin Tolkien-seuroihin WorldConin yhteydessä järjestettävän Suomenlinna-piknikin tiimoilta. Facebook-tapahtumaa ei ole vielä luotu.

Janne Seppänen hoitaa kommunikoinnin sekä kirjastojen että ulkomaalaisten Tolkien-seurojen kanssa.

§6 Värityskirja

Vuosijuhlamiitissä oli tullut esiin ajatus tehdä Tolkien-seuran oma värityskirja tai vähintään laittaa muutama värityskuva seuraavaan Legolakseen.

Outi kyselee painotalosta, ja asiaa selvitellään lisää myöhemmin

§7 Eldarin Lerya Vanda

Quenya-projektia Helsingissä aloitellut Steve Maher on esittänyt toivomuksensa tehdä yhteistyötä seuran kanssa tulevaisuudessa. Todettiin, että seura ei välttämättä kykene tarjoamaan organisatorista apua mutta voi kuitenkin auttaa mahdollisten tapahtumien mainostuksessa, jos sille on tarvetta. Mahdollista muuta yhteistyötä selvitetään tilanteen mukaan. Sonja Virta pitää Maheriin yhteyttä.

§8 Suomen spefi-seurojen yheistyökokous la 4.3. Tampereella

Sonja Virta ja Outi Suppanen harkitsevat osallistumista kokoukseen. Asiaan palataan myöhemmin.

§9 Muut esille tulevat asiat

Mikko hoitaa kontu.info domainin uusimisen (vanhenee 20.3.).

Santeri Palin on ilmoittanut olevansa kiinnostunut tapahtumavastaavan pestistä. Outi Suppanen kirjoittaa pestistä Vihreään Lohikäärmeeseen, Sonja Virta kirjoittaa hallituspesteistä yleisemmin.

Sonja Virta ilmaisi halunsa keskustella hallituksen kanssa tarkemmin hallituspestien sisällöstä.

Leena Peippo ilmoitti olevansa kiinnostunut Forodrimin juhlista Ruotsissa. Juhliin ilmoittautuminen kallistuu 1.4. jälkeen. Leena ehdotti myös Konkariristeilyn järjestämistä reissun yhteyteen. Asiaan palataan viimeistään seuraavassa kokouksessa.

Sonja Virta kokoustaa piakkon Miikka Uotilan kanssa seuraavan Legolaksen tiimoilta.

§10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Sonja Virta päätti kokouksen kello 17.52.