Hallituksen kokous 2/2020-2021

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous 2/2020-21

Ti 1.12.2020 kello 19:00 Teamsissä

Paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Mikko Nikkilä (sihteeri), Taru Heikkinen, Liisa Kujala, Nienna Lagus, Anna Saarimaa, Miikka Uotila

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohta 4. Sihteerin valinta. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.

4 Sihteerin valinta

Valittiin sihteeriksi Mikko Nikkilä

5 Posti

Ei erityistä postia, paitsi uuden kirjan mainos, joka lähetetään Kuvastaja-raadille tiedoksi. Keskusteltiin mahdollisista kirja-arvosteluista ja kirjojen mainonnasta

6 Aiemmin käsiteltyjä asioita

Tolkien-lukupäivää koskevaan tiedusteluun on vastattu. Odotetaan miten koronatilanne kehittyy.

Hobittilan Sanomat 2/2020 on lähetetty

7 Vuosikokous

Tilinpäätös lähetetään toiminnantarkastajalle kun se valmistuu.

Käytiin läpi vuosikertomusta.

8 Vuosijuhla

Aloitetaan sunnuntaina 3.1.2021 kello 19.30. Ohjelmanumeroiden tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

Vuosijuhlaan suunniteltu Pass the Book -ohjelmanumero on toteutumassa.

Käärmeessä mainittua runonlaulupajaa selvitetään.

Mikko selvittää Tolkien-aiheisia tietokilpailukysymyksiä. Nienna toteuttaa teknisen puolen.

Olli kerää vanhoja miittikuvia, joista järjestetään kuvakilpailu.

Miikka järjestää ”Kenen hallituksen jäsenen kirjahylly on kuvassa” -kilpailun.

Nienna kyselee musiikkiesityksiä muilta mahdollisilta ohjelmanjärjestäjiltä.

Valittiin juhlan seremoniamestareiksi Miikka ja Taru.

Keskustellaan ohjelman tilanteesta lisää Zoomissa tiistaina 8.12.2020 kello 19.00.

9 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita. Seuraava hallituksen kokous maanantaina 1.2.2021 kello

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.