Hallituksen kokous 5/2016-2017

11.12.2016 klo 14.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net
paikalla: Sonja Virta (puheenjohtaja), Mikko Nikkilä, Santeri Palin, Leena Peippo, Olli Pitkänen, Outi Suppanen, Minna Keinänen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sonja Virta avasi kokouksen kello 14.06.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohdaksi 7 lisättiin ‘Tolkien-harrastusta edistäneiden tahojen muistaminen’. Muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Posti

Postiin oli tullut lasku HobSanin postituksesta, jonka Mikko Nikkilä on maksanut, sekä tiliote, tiedote Postin palveluiden hinnankorotuksista ja kolme jäsenhakemusta (samalta henkilöltä).

§5 Edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat

Keskusteltiin hallituksen sisäisestä viestinnästä sekä WorldConista. Conin ohjelmakomitea kerää vielä ideoita, joten seuralla ei tarvitse toistaiseksi olla tarkkoja tietoja ohjelmastaan. Pohjoismaiseen paneeliin (mikäli se järjestetään) on luvassa apuvoimia.

§6 Tulevat miitit

Keskusteltiin vuosijuhlamiitin ohjelmasta ja seuran tavaroiden paikalle saamisesta. Sonja Virta antoi siunauksensa toimia tavaroiden suhteen Outi Suppaselle parhaiten sopivalla tavalla. Leena Peippo ottaa vastuun vuosijuhlan ruokapuolesta.

§7 Tolkien-harrastusta edistäneiden tahojen muistaminen

Päätettiin, että tilanteen mukaan voidaan palkita Tolkien-harrastusta edistäneitä tahoja (esim. Aiheeseen liittyvien gradujen kirjoittajia) jollain tavalla. Päätettiin palkita Katariina Kärkelä gradustaan “Tieto, totuus ja ymmärrys J.R.R. Tolkienin legendariumissa”.

§8 Seuraavien kokousten ajankohdat

Helmikuun kokous: maanantaina 6.2. klo 18.00, ##valkoinenneuvosto.
Maaliskuun kokous: maanantaina 6.3. klo 18.00, ##valkoinenneuvosto.

§9 META

Ei muita esille tulevia asioita.

§10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Sonja Virta päätti kokouksen kello 15.13.