Hallitus 2006

Suomen Tolkien-seura ry:n hallitus toimikaudella 1.1.2006–31.12.2006.

Karoliina Leikomaa, puheenjohtaja, rahastonhoitaja

Tuire Siikala, varapuheenjohtaja

Miikka Uotila, sihteeri

Benjamin Bainton, paino- ja postitusvastaava

Leena Peippo, ohjelmavastaava

Katri Vartiainen, jäsen

Helena Sorva, jäsen

Inkeri Kontro, smialvastaava, varajäsen

Juho Gröndahl, varajäsen