Hallituksen kokous 4/2012-13

Rismalahden partiomaja 7.12.2012.

Läsnä: Leena Peippo (puheenjohtaja), Silja Ojanen (sihteeri), Jasmin
Syrjälä, Wenla Gustafsson, Jaakko Pirinen, Mikko Nikkilä, Miikka
Uotila

§25 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 21.08.

§26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§27 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§28 Posti

Seuralle on tullut postia, saapuneet laskut on maksettu.

§29 Legolas

Legolas ei ole vielä ilmestymässä, hallitus paheksuu ihmisiä joiden
jutut ovat myöhässä.

§30 Pankkitunnukset

Jasmin ehdotti että seuralla olisi nykyisten kaksien tunnusten sijaan
yhdet verkkopankkitunnukset, joihin annettaisiin avaimet useammalle
ihmiselle. Käytettyjen tunnuslukujen järjestysnumeroista kirjanpito
esim. Googledocsiin.

§31 Vuosijuhla

Keskusteltiin vuosijuhlan pitopaikasta, vaihtoehtoina Tampere ja
Helsinki. Helsinkiin voisi saada helpommin myös wanhoja partoja,
toisaalta Tampereelta löytyy innokkaampia järjestäjiä. Päätettiin
pitää vuosijuhla Tampereella Plevnassa, tamperelaiset hoitavat
tilavarauksen lisäksi myös kutsut. Vuodelle 2014 voitaisiin pohtia
vuosijuhlamiittiä.

§32 Seuran sivujen ylläpito

Päätettiin antaa Jasmin Syrjälälle seuran nettisivujen ylläpito-oikeudet.

§33 Muut esille tulevat asiat

Seura on saanut hienon arkistoleimasimen.
Smialconin paikka on varattu toukokuulle, smialconista mainos Hobsaniin.
Kevätmiitissä on pidettävä ylimääräinen yleiskokous, jossa valitaan
toiminnantarkastajat.
Hallituksen irkkikanava on nykyään ##valkoinenneuvosto freenodella.
Keskusteltiin ulkomaalaisten kutsumisesta The Miittiin.
Hallitus paheksuu Miccoa joka esiintyy miitissä Micinä. Mikko jätti
asiasta eriävän mielipiteen.

§34 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.43 päästäkseen saunaan.