Hallituksen kokous 1/2015-2016

7.9.2015 klo 19.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Leena Peippo (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Outi Suppanen, Miikka Uotila, Wenla Uotila

§1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.12.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Posti

Seuran postiin oli tullut yksi arvosteltava kirja sekä muutamia lehtiä.

§4 Vuosijuhlamiitti

Pohdittiin mahdollisia paikkoja vuosijuhlamiitin järjestämiselle. Outi selvittää vielä Tervajärven leirikeskuksen tilannetta, ja asiasta päätetään lopullisesti myöhemmin.

§5 Tracon

Leena ja Kati vierailivat tapahtumassa ja edustivat seuraa mainostaen ja tavaroita myyden. Todettiin, että Traconiin kannattaa mennä seuraavallakin kerralla hyvän näkyvyyden takia.

§6 Shire project

Päätettiin olla tänä vuonna osallistumatta projektiin, koska hallituslaisilla ei ole aikaa eikä energiaa asian järjestelyyn, ja tarvittavan osallistujamäärän löytyminen tuntuu epätodennäköiseltä näin lyhyellä varoitusajalla.

§7 Hobittilan Sanomat

HobSanin aiheina tällä kertaa jäsenmaksumuistutus, vuosijuhlamiitti ja vuosikokous. Olli lupasi kirjoittaa.

§8 Hallituksen kaatajaiset

Päivämääräksi valittiin 7.11., paikkana puheenjohtajan hobitinkolo. Seuran rahoilla kustannetaan lämmin ruoka ja booli, muuten jokainen tuo omat ruokansa nyyttäriperiaatteella.

§9 Muut esille tulevat asiat

Seuran sivuille pitäisi lisätä uusi hallitus. Mikolle voi lähettää itsestään uuden esittelytekstin, jos ei halua että vanhaa käytetään uudestaan.

Ainakin Janne menee edustamaan seuraa Keravan kirjastolla järjestettäville fantasiapäiville. Paikan päällä järjestetään tietokilpailu, jonka palkintona on seuran badgeja ja kassi.

Keskusteltiin miittien ikärajoista. Hallituksen kanta asiaan on, että kaikkien tapahtumien ikäraja on 14 vuotta (samana kalenterivuonna 14 täyttävä pääsee mukaan). Alle 14-vuotias voi osallistua tapahtumiin vanhemman, huoltajan tai täysi-ikäisen sukulaisen seurassa. Tällöin huoltaja on kuitenkin vastuussa lapsesta ja tämän tekemisistä, sekä siitä millaisia pelejä tai elokuvia hän miitissä katsoo. Lapsen (kuten kaikkien muidenkin miittaajien) tulee kunnioittaa muiden omaisuutta ja miittirauhaa. Nukkuminen tapahtuu yleisissä tiloissa ja lapsen olisi suotavaa kyetä antamaan muille yörauha.

§10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.41.