Lehdet

Suomen Tolkien-seura Kontu ry julkaisee kahta lehteä: fantasialehti Legolasta ja tiedotuslehti Hobittilan Sanomia.

Muiden kanssa julkaistua

Omien lehtien lisäksi Tolkien-seuran on tehnyt myös muiden yhdistysten kanssa julkaisuyhteistyötä. Sen tuloksena ovat syntyneet erikoisnumerot Kosmoskynä-Legolas (Legolas numero 1/95) yhdessä Suomen Tieteiskirjoittajat ry:n kanssa ja Legolarppaaja (Legolas numero 2/97), tällöin mukana Suomen Liveroolipelaajat ry. Vuona 1994 julkaistiin myös englanninkielinen Legolas, Greenleaf, Pohjolan Tolkien-festivaaleja varten. Lehteä varten koottiin ja käännettiin Legolaksen alkuvuosien parhaita artikkeleita. Toinen kansainvälinen Greenleaf-numero ilmestyi vuonna 2003 ennen Finncon/Eurocon/Balticon-tapahtumaa. Tämä numero korvasi Legolas-numeron 3/03, ja se lähetettiin kaikille jäsenille.