Hallituksen järjestäytymiskokous 2012–13

Aika: 30.6.2012
Paikka: Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä
Paikalla: Leena Peippo, Wenla Gustafsson, Miikka Uotila, Mikko Nikkilä, Jaakko Pirinen, Minna Keinänen, Janne Seppänen, Jasmin Syrjälä, Silja Ojanen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen kello 14:40.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen sihteeriksi ehdotettiin Silja Ojasta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Wenla Gustafssonia, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Mikko Nikkilää, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Tapahtumavastaavaksi ehdotettiin Jasmin Syrjälää, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsensihteeriksi ehdotettiin Mikko Nikkilää, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Postitusvastaavaksi ehdotettiin Miikka Uotilaa, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Sisältövastaavaksi ehdotettiin Minna Keinästä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedotusvastaavaksi ehdotettiin Jaakko Piristä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Sosiaalisen median tiedottajaksi ehdotettiin Janne Seppästä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi päätettiin kysyä Outi Suppaselta, josko hän haluaisi jatkaa tarvikevastaavana.

§5 Meta

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa syksyn aikana, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

§6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Leena Peippo päätti kokouksen kello 14:57.