Vaalikokous (15.8.2020)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous
Aika: la 15.8.2020 kello 14.00
Paikka: Särsjärven leirikeskus, Padasjoki
Paikalla: Liite 1

1 Kokouksen avaus

Jaakko Pirinen avasi kokouksen kello 14.15.

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Pirinen, sihteeriksi Hanna Jungman ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jenna Laakso ja Ida Tamminen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja paikalla on hallituksen jäsenten lisäksi myös yhdistyksen jäseniä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista (Liite 2) hyväksyttiin sellaisenaan.

5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen kaudelle 2020-2021

Liisa Kujala esitteli kauden 2020-2021 toimintasuunnitelman (Liite 3) ja Mikko Nikkilä tulo- ja menoarvion (Liite 4), jotka hyväksyttiin sillä varauksella, että koronatilanne voi muuttaa suunnitelmia.

Jäsenmaksut kaudelle 2020-2021 vahvistettiin seuraavasti:

– Perusjäsen 20 euroa
– Perhejäsen 10 euroa
– Kannatusjäsen 50 euroa

6 Hallituksen puheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta kaudelle 2020-2021

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 valittiin Olli Pitkänen.

Hallituksen jäsenmääräksi kaudelle 2020-2021 valittiin 7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet:
Mikko Nikkilä
Hanna Jungman
Nienna Lagus
Liisa Kujala
Anna Saarimaa
Taru Heikkinen
Elias Jungman
Varajäsenet:
Janne Seppänen
Miikka Uotila

7 Toiminnantarkastajien määrä ja valinta kaudelle 2020-2021

Toiminnantarkastajien määräksi kaudelle 2020-2021 päätettiin 1 varsinainen toiminnantarkastaja sekä 1 varatoiminnantarkastaja.

Varsinainen toiminnantarkastaja: Jaakko Pirinen
Varatoiminnantarkastaja: Ida Tamminen

8 Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Pirinen päätti kokouksen kello 14.39.