Hallituksen kokous 2/2004

Aika: pe 9.2.2004 klo 19.46-21.27

Paikka: kerhotila

Läsnä:

  • Markus Neuvonen puheenjohtaja
  • Benjamin Bainton
  • Juho Gröndahl
  • A n t o n H i r o p o u l o s
  • Inkeri Kontro
  • Jukka Galkin sihteeri

Poissa:

  • Karoliina Leikomaa
  • Erkki Leitsaro
  • Maria Maja

§1 Avaus

Puheenjohtaja Markus Neuvonen avasi kokouksen.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

4.1.2004 järjestetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja allekirjoitettiin.

§4 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

§5 Hallitustehtävien määrittely

§5.1 Postilokeron tyhjennys ja lehtivaihto

Rahastonhoitaja tyhjentää postilokeron ja tuo lehtivaihtolehdet seuraavaan hallituksen kokoukseen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja toimittaa lehdet arkistoon.

§5.2 Tiedustelut

Tiedottaja huolehtii mainosten laatimisesta ja kysymyksiin vastaamisesta lukuun ottamatta postimyyntiä ja jäsenasioita koskevia kysymyksiä, joihin vastaa rahastonhoitaja.

§5.3 Uutispalsta

Hobittilan Sanomien ”Briistä kuultua” -uutispalstan kokoaminen annettiin koko hallituksen tehtäväksi.

§6 Smialit

Smialkisassa on mukana Smial Thorondor. Smialvastaava muokkaa Smialkisan sääntöjä.

§7 Hobittilan Sanomat

Jäsenkyselyä päätettiin lykätä. Hallitustoimintaa käsittelevän artikkelisarjan aloitusta päätettiin lykätä, koska Hobittilan Sanomissa 1/2004 on riittävästi artikkeleita.

§8 Legolas

Todettiin, että Legolas 1/2004 odottaa painamista. Päätettiin hankkia vastauslähetyssopimusnumero tulevia lukijakyselyjä varten. Päätettiin hankkia Legolakselle internetsivut. Sivujen toteutusta ryhdytään selvittämään.

§9 Posti

Saatu kirje Kultti ry:ltä. Puheenjohtaja Markus Neuvonen tutustuu kirjeeseen.

§10 Nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

Päätettiin päivittää nimenkirjoitusoikeus seuraaville hallituksen jäsenille:
Puheenjohtaja Markus Neuvonen
Varapuheenjohtaja Karoliina Leikomaa
Sihteeri Maria Maja XXXXXX-XXXX
Rahastonhoitaja Jukka Galkin XXXXXX-XXXX

§11 Jäsenkortit

Jäsenkortit tehdään Legolas 1/2004 postituksen yhteydessä. Markus Neuvonen ottaa leimasimen mukaan postitukseen.

§12 Internetsivut

Päätettiin uudistaa internetsivujen rakenne ja ilme. Käytännön toteutusta selvitetään.

§13 Raha-asiat

Päätettiin hankkia rintanappikone. Juho Gröndahl ottaa yhteyttä valmistajiin. Hankitaan uusi lukollinen kaappi kerhotilalle. Hankinnasta huolehtivat Jukka Galkin ja Markus Neuvonen. Päätettiin tehostaa ilmoitusmyyntiä.

§14 Tulevia tapahtumia

Pohdittiin tulevia tapahtumia.

§15 Keski-Maa -kalenteri 2005

Katri Niinikangas on aloittanut kalenterin valmistelut.

§16 Hallituskalenteri

Päätettiin lisätä Vuosijuhlaa varten laadittu esimerkkiohjelma.

§17 Ideoita jäsenten aktivoimiseksi

Osa suunnittelukeskustelusta päätettiin siirtää keskustelulistalle. Pohditaan teemapäivien järjestämistä.

§18 Muut esille tulevat asiat

Näkövammaisilla jäsenillä on mahdollisuus saada lehtensä sähköisessä muodossa. Kasetille ääneen lukemisesta joudutaan toistaiseksi luopumaan teknisten ongelmien vuoksi.

§19 Seuraavan kokouksen ajankohta

Alustava päivämäärä maanantai 1.3.2004.

§20 Päättäminen

Puheenjohtaja Markus Neuvonen päätti kokouksen.


← Toimikausi 1.1.2004–31.12.2004