Järjestäytymiskokous (30.7.2016)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen järjestäytymiskokous
30.7.2016 kello 15.00
Kankaan Torppa, Urjala
Paikalla: Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Santeri Palin, Leena Peippo, Olli Pitkänen, Janne Seppänen, Eetu Sipilä, Outi Suppanen

§1 Kokouksen avaus

Leena Peippo avasi kokouksen kello 15.09.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Uuden puheenjohtajan terveiset

Luettiin uuden puheenjohtajan terveiset liittyen tulevan kauden kokous- ja toimintakäytäntöihin.

Päätettiin, että hallitus noudattaa edellisen hallituksen kokouskäytäntöjä. Hallituksen kokous pidetään ircissä joka kuun ensimmäisenä maanantaina, kello 18 tai 19 alkaen. Puheenjohtaja pyrkii lähettämään esityslistan viikkoa etukäteen. Uudet hallituksen jäsenet lisätään sähköpostilistalle sekä Facebook-keskusteluun. Jos hallituksen sähköpostilistalle tulee viesti, se tulee lukea ja siihen tulee vastata.

§4 Hallituksen järjestäytyminen

Varsinaisia jäseniä ovat Kati Ahonen, Mikko Nikkilä, Leena Peippo, Olli Pitkänen, Janne Seppänen ja Outi Suppanen.

Varajäseniä ovat Santeri Palin ja Eetu Sipilä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.
Tapahtumavastaaviksi valittiin Olli Pitkänen ja Outi Suppanen.
Rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi valittiin Mikko Nikkilä.
Sihteeriksi valittiin Janne Seppänen.
Tiedotus- ja sosiaalisen median vastaavaksi valittiin Kati Ahonen.
Postitusvastaavaksi valittiin Santeri Palin.

Nimenkirjoitusoikeus annetaan puheenjohtajalle (Sonja Virta), varapuheenjohtajalle (Leena Peippo), tapahtumavastaaville (Olli Pitkänen ja Outi Suppanen) sekä rahastonhoitajalle (Mikko Nikkilä). Aiemmat nimenkirjoitusoikeudet poistetaan Jaakko Piriseltä, Jasmin Syrjälältä ja Miikka Uotilalta.

§5 Kokouksen päättäminen

Leena Peippo päätti kokouksen kello 15.21.