Vaalikokous 2.10.2010

2.10.2010 Vuoltsu Kerhohuone 2, Tampere

Läsnä:

 • Leena Peippo (pj)
 • Miikka Uotila (sihteeri)
 • Erkka Leppänen
 • Mikko Nikkilä
 • Anna Metsäpelto
 • Ben B. Bainton
 • Mervi Mäkelä
 • Jaakko Pirinen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.20.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Virkailijoiden valinta

Valitaan:
Puheenjohtajaksi Leena Peippo
Sihteeriksi Miikka Uotila
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi: Mervi Mäkelä ja Jaakko Pirinen.

§4 Esityslistan hyväksyminen

Korjataan kohta 7 muotoon ”Valitaan tilintarkista ja varatilintarkastaja”. Hyväksytään muutoksineen.

§5 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2011

Valittiin puheenjohtajaksi Leena Peippo.

§6 Valitaan hallituksenjäsenet ja varajäsenet vuodelle 2011

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jaakko Pirinen (varapuheenjohtaja), Mikko Nikkilä (rahastonhoitaja), Miikka Uotila (sihteeri), Ben B. Bainton (rekisterin ylläpitäjä), Anna Metsäpelto ja Mervi Mäkelä. Varajäseniksi valittiin Niko Jylhä ja Wenla Gustafsson.

§7 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Tuire Siikala ja varalle Erkkä Leppänen.

§8 Toimintasuunnitelma 20011

– julkaisee 4 kpl Hobittilan Sanomia
– julkaisee 4 kpl Legolasta
– järjestää vuosijuhlan 3.1 yhteistyössä Verkkoyhteisö Konnun kanssa
– järjestää kevät-, kesä-, ja syystapaamisen yhteistyössä Verkkoyhteisö Konnun kanssa
– järjestää kuukausitapaamisia yhteistyössä Verkkoyhteisö Konnun kanssa
– järjestää Smialkilpailun
– jakaa Kuvastaja-palkinnon, mikäli näkee tarpeelliseksi
– osallistuu Finncon 2011 sekä mahdollisesti muihin tapahtumiin
– osallistuu science fiction –seurojen yhteistyökokoukseen Tampereella.

§9 Jäsenmaksu vuodelle 2011

Pidetään 15 eurossa. Lähetetään jäsenille kalenteri korvaukseksi puuttuvista Legolas-lehdistä. Legolas tilauksissa vuoden 2010 maksu kattaa myös vuoden 2011.

§10 Budjetti 2011


Tulo- ja menoarvio vuodelle 2011
Suomen Tolkien-seura Ry.
 
1. Varsinainen toiminta
Julkinen toiminta          - 200,00
Julkaisutoiminta
- HobSanin painokulut (4 nro:a)   - 40,00

- Legolaksen painokulut (4 nro:a)  - 600,00
- kalenterin tai paidan painokulut  - 350,00
- muut                - 100,00
Postikulut              - 600,00
Kultti ry:n jäsenyys         - 75,00
Kuvastaja-patsas           - 50,00
Yht.                 -2015,00

2. Varainhankinta
Jäsenmaksut              1200,00
(sisältää Legolas-tilaukset)
Myyntitulot              700,00
Yht.

3. Pankkikulut            - 70,00

4. Korko                 4,00

Kulut yhteensä            -2085,00
Tulot yhteensä            1904,00

§11 META

§11.1 Yhdistyminen Verkkoyhteisö Konnun kanssa

Aletaan ensi vuoden aikana pohjustaa yhdistymistä Konnun kanssa ja mahdollisesti loppuvuodesta yhdistytään.

§12 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.