Hallituksen kokous 6/2017-2018

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous
la 6.1.2018 klo 13.00
Särsjärven leirikeskus, Padasjoki
paikalla: Sonja Virta (puheenjohtaja), Mikko Nikkilä, Leena Peippo (13.20 alkaen), Olli Pitkänen, Taru Heikkinen (13.25 alkaen) ja Kaisa Linnasalo (13.25 alkaen)

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sonja Virta avasi kokouksen kello 13.08.

Valittiin sihteeriksi Olli Pitkänen.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Muutettiin §6 muotoon ”Jäsenmaksutilanne ja maksamattomien jäsenten toteaminen eronneiksi”.

§4 Posti

Janne käy postissa ensi viikolla.

§5 Edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat

Ei mitään tärkeitä huomioita.

§6 Jäsenmaksutilanne ja maksamattomien jäsenten toteaminen eronneiksi

Todettiin eronneiksi jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua tällä tai viime kaudella. Todettiin jäseniä olevan tämän jälkeen yhteensä 80, joista perusjäseniä 63, perhejäseniä 10, kannattajajäseniä 1 ja kunniajäseniä 6. Näistä kymmenellä oli tämän kauden jäsenmaksu maksamatta (3.1.2018).

§7 Miitit

Todettiin miittipaikan olevan hyvä. Talvella käytössä ollut sähkösauna ei ole hyvä, mutta kesällä on käytössä kunnollisen näköinen rantasauna.

Päätettiin, että tapahtumavastaava selvittää vaihtoehtoja kevätmiitin paikaksi ja varaa paikan aiemmin sovituksi ajankohdaksi.

Hyväksyttiin turvallisuussuunnitelma pienin muutoksin.

§8 Smialvastaavan valitseminen vuodelle 2018

Valittiin smialvastaavaksi Wenla Uotila.

§9 Tulevat kokoukset

Seuraava kokous on maanantaina 5.2. klo 19.

§10 Muut esille tulevat asiat

Tarkennettiin toimintakertomuksen ”Mediassa” -kohtaa.

Päätettiin, että kaikki myynnit kirjataan aina iZettle-sovellukseen, vaikka ei olisi käytössä maksupäätettä. Jos tämä ei onnistu, on lista myynneistä lähetettävä esimerkiksi kuvana rahastonhoitajalle.

Mikko tekee listan vuosittain päivitettävistä nettisivuista.

§11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sonja Virta päätti kokouksen kello 13.45.