Hallituksen järjestäytymiskokous

Suomen Tolkien-seura Kontu ry
Kauden 2013-2014 hallituksen järjestäytymiskokous

19.7.2013
Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä

Läsnä: Leena Peippo, Silja Ojanen, Mikko Nikkilä, Jasmin Syrjälä, Kati Ahonen, Anna Saarimaa, Kerttu Pihlajamaa, Miikka Uotila, Wenla Gustafsson

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.44.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitusnakit jaettiin seuraavasti:
puheenjohtaja: Leena Peippo
varapuheenjohtaja: Anna Saarimaa
sihteeri: Silja Ojanen
rahastonhoitaja ja jäsensihteeri: Mikko Nikkilä
paino- ja postitusvastaavat: Miikka Uotila ja Wenla Gustafsson
tapahtuma- ja turvallisuusvastaava: Jasmin Syrjälä
tiedotusvastaavat: Kerttu Pihlajamaa ja Kati Ahonen
tarvikevastaava: Anna Saarimaa
arkistonhoitaja: Leena Peippo

Muista tehtävistä päätettiin seuraavaa:
PR-henkilö: Jaakko Pirinen
smialvastaava: Lotta Raatikainen
postilokeron hoitajat: Mikko Nikkilä ja Kaisa Linnasalo

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.