Vuosikokous 25.3.2006

HEATin kerhohuone, Helsinki

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Inkeri Kontro
  • Benjamin Bainton
  • Helena Sorva
  • Kristiina Karjalainen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 14.11

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja: Karoliina Leikomaa
Sihteeri: Miikka Uotila
Pöytäkirjantarkastajat: Benjamin Bainton ja Helena Sorva
Ääntenlaskija: Kristiina Karjalainen

§4 Esityslistan hyväksyminen

Kohta kahdeksan muutettiin muotoon: Vuoden 2007 jäsenmaksu.
Hyväksyttiin muutoksineen.

§5 Vuoden 2005 tilinpäätös

Käytiin läpi kokonaisuudessaan.

§6 Vuoden 2005 vuosikertomus

Vuoden aikana järjestettiin kuukausitapaamisia, vuosijuhla, kevät-, kesä- ja syystapaaminen. Lisäksi järjestettiin kolme yleiskokousta (vuosi-, vaali- ja budjettikokous). Julkaistiin neljä Legolasta ja neljä Hobittilan Sanomaa. Osallistuttiin yhteistyökokoukseen, Ropeconiin, Worldconiin ja Helsingin kirjamessuille. Jaettiin Kuvastaja-palkinto. Lisäksi Smialeilla oli toimintaa ja järjestettiin Smial-kilpailu.

§7 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2005 hallitukselle

Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle.

§8 Vuoden 2007 jäsenmaksu

Toistaiseksi ei nosteta. Asiaa harkitaan uudelleen vuoden lopussa, kun tiedetään paremmin Legolaksen tilanne.

§9 Muut esille tulevat asiat

Ei ole.

§10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30


← Toimikausi 1.1.2006–31.12.2006