Hallituksen kokous 1/2016-2017

5.9.2016 klo 18.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net

paikalla: Sonja Virta (puheenjohtaja), Janne Seppänen (sihteeri), Mikko Nikkilä, Santeri Palin, Leena Peippo, Olli Pitkänen, Eetu Sipilä, Outi Suppanen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sonja Virta avasi kokouksen kello 18.08.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santeri Palin ja Eetu Sipilä.

§5 Posti

Postiin oli tullut lasku, jonka maksamisesta on huolehdittu ajallaan, sekä mainoksia ja lehtiä.

§6 Pankkitilin käyttöoikeudet

Yhdistyksen tilin (Nordea FI95 2001 1800 0427 42) käyttöoikeuksien haltijoiksi hallituskaudeksi 1.9.2016 – 31.8.2017 päätettiin Mikko Nikkilä (xxxxxx-xxxx), Sonja Virta (xxxxxx-xxxx) ja Leena Peippo (xxxxxx-xxxx). Mikäli edellä mainituista poikkeavilla aiempien vuosien toimihenkilöillä vielä on käyttöoikeudet, ne poistettakoon.

§7 Kokouskäytännöt

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen maanantai ircissä kello 18.00 tai 19.00, ellei toisin sovita. Lisäksi kokoustetaan kasvokkain miiteissä. Puheenjohtaja laittaa esityslistan sähköpostilistalle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lisäksi puheenjohtaja (tai tarvittaessa joku muu) laittaa irc-kokousten lokit Vihreän Lohikäärmeen hallitushuoneeseen (tai sähköpostilistalle, mikäli foorumi ei ole toiminnassa) heti kokouksen jälkeen. Kasvokkain pidettävistä kouksista puheenjohtaja kokoaa yhteen jaetut tehtävät sekä muut tärkeät asiat ja lähettää ne foorumille tai sähköpostilistalle.

Lisätään uudet hallituslaiset foorumin hallitushuoneeseen.

Päätettiin, että sihteeri lähettää kokouksen pöytäkirjan hallituksen sähköpostilistalle viikon sisällä kokouksesta. Internet-sivuille pöytäkirja lisätään, kun se on saanut hyväksynnän sähköpostilistalla.

§8 Syysmiitti (ja seuraavat miitit)

Syysmiittipaikka on varattu ja laskutusosoitteeksi on laitettu suoraan Mikko Nikkilän osoite.

Syysmiitin osallistumismaksuksi päätettiin 17 euroa jäsenille / 20 euroa ei-jäsenille. Eräpäivä osallisumismaksulle on maanantaina 3.10.

Vuosijuhlamiitin ajankohdaksi päätettiin 5.1.-8.1.2016, ja sen paikaksi kysytään Hämeenkosken leirikeskusta. Asiaan palataan myöhemmin.

Päätettiin, että vuoden 2015 The Miitin järjestäjät maksavat yhden yön osallistumismaksun. Tuleivaisuuden viralliseen linjaan palataan myöhemmin.

§9 Hobittilan Sanomat

Santeri Palinilla on oikeudet pääoikeudet Postin palveluun HobSanin postitusta varten. Oikeudet annetaan myös Mikko Nikkilälle sekä Janne Seppäselle. Santeri hoitaa oikeuksien lisäämisen.

Hobittilan Sanomien sisällöstä: Sonja Virta kirjoittaa jäsenmaksuista ja uudesta hallituksesta. Olli Pitkänen kirjoittaa lyhyesti syysmiitistä. Päätettiin, että jäsenmaksu postitetaan jatkossa laskumuotoisena, jotta useammat huomaisivat maksaa sen. Santeri hoitaa laskutuksen.

§10 Hallituksen kaatajaiset

Päätettiin, että hallituksen kaatajaisia ei ainakaan toistaiseksi järjestetä.

§11 PPO:n TSH-sitsit

PPO:lta oli tullut viestiä, että muutama seuran jäsen on tervetullut heidän 19.11. järjestämille TSH-sitseilleen. Alustavasti kiinnostuneita olivat Sonja Virran lisäksi Janne Seppänen, Leena Peippo ja Santeri Palin. Päätettiin tarjota seuran filkkejä sitsilauluiksi. Asiaan palataan myöhemmin.

§12 Tracon

Seura oli edustamassa Traconissa ja tapahtuma sujui hyvin. Myyntitavaroita meni 109 euron edestä, joten 80 euron pöytä- ja rannekemaksujen jälkeen seura jäi tapahtumasta 29 euroa voitolle. Tapahtumassa saatiin myös seuralle tärkeää näkyvyyttä.

§13 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Unkari-projektin jälkimainingeista ja sen rahoituksesta. Leena Peippo selvittelee asiaa, ja tarkemmat päätökset tehdään myöhemmin.

Pohdittiin vuosikouksen ajankohtaa. Sääntöjen mukaan vuosikokous tulisi pitää marras-joulukuussa. Pikkujoulumiitin jäädessä tänä vuonna väliin kokous on joko pidettävä pienimuotoisesti Sonja Virran luona Helsingissä, tai sitten on tehtävä sääntömuutos, joka mahdollistaa kokouksen pitämisen paremmin sopivana ajankohtana. Sonja selvittelee asiaa.

§14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.27.