Hallituksen kokous 3/2012

Aika: 29.6.2012
Paikka: Lapjärven leirikeskus, Miehikkälä
Paikalla: Janne Seppänen, Anna Jääskeläinen, Mikko Nikkilä, Jasmin Syrjälä, Miikka Uotila, Wenla Gustafsson, Leena Peippo, Pekka Saarimaa

§1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Miikka Uotila avasi kokouksen kello 19:52.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jasmin Syrjälä ja Leena Peippo.

§5 Posti

Yhdistyksen postilokeron vuokra nousee 120 euroon.

§6 Legolas ja HobSan

HobSan ilmestynyt kesäkuussa, Legolas ilmestyy todennäköisesti syksyn puolella.

Legolaksella on uusi päätoimittaja, Inkeri Kontro.

§7 Finncon

Yhdistyksellä tulee olemaan tapahtumassa myyntipöytä (pöytäpaikka maksoi 20 €). Suunnitelmissa on sunnuntaille jonkinlaista miittitoimintaa. Myyntipöydän luona on mahdollista liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Suomen Tolkien-seura Kontu maksaa Finnconin kannatusjäsenten badget.

§8 Yhdistyksen tavarat

Miittitavarat menevät Jasmin Syrjälälle, myyntitavarat Miikka Uotilalle ja Wenla Gustafssonille, miittikyltit Anna Jääskeläiselle ja kertakäyttöastiat helsinkiläisten haltuun Suomenlinnamiittiä varten.

Leena Peipolla on hallussaan yhdistyksen arkisto, Miikka Uotilalla ja Wenla Gustafssonilla vanhaa toimistotavaraa sekä badgekone. Anna Jääskeläisellä on hallussaan Verkkoyhteisö Kontu ry:n puheenjohtajan salkku ja Janne Seppäsellä sihteerin kansio.

§9 Kunniajäsenet

Päätettiin, että Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vuosikokouksessa 30.6.2012 ehdotetaan seuraavia henkilöitä kunniajäseniksi:

  • Anu Pölkki (edisti HobSanin toimintaa hyvin pitkään)
  • Vesa Piittinen

§10 Kultti ry

Päätettiin, ettei makseta enää jäsenmaksua, koska jäsenyys ei juurikaan hyödytä yhdistystä. Mikko Nikkilä ilmoittaa asiasta Kultti ry:lle.

§11 Verkkoyhteisö Kontu ry:n perintö

Tilillä olevat rahat on siirretty.

Santeri Palinilla on vielä hallussaan käteiskassa (142,70 e), ja hänen tulisi toimittaa se yhdistykselle pikimmiten. Wenla Gustafsson on ollut häneen yhteydessä.

§12 Yhdistyksen verkkosivuston palveluntarjoajan vaihtaminen

Päätettiin vaihtaa palveluntarjoajaa, koska nykyiselle joudutaan maksamaan yli 100 euroa vuodessa. Valtuutettiin Mikko Nikkilä etsimään uutta palveluntarjoajaa.

§13 Muut asiat

Päätettiin, että Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapahtumista kirjoitetaan tapahtumaraportit, jotka pistetään yhdistyksen verkkosivuille sekä julkaistaan mahdollisesti Legolaksessa ja/tai HobSanissa.

Sovittiin, että kaikki isommat ilmoitusasiat tulee jatkossa laittaa sekä foorumille että sähköpostiin. Tiedotusvastaava pitää huolen, että tieto tulee näkyviin myös yhdistyksen verkkosivuilla sekä mahdollisesti HobSanissa.

§14 Kokouksen päättäminen

Varanpuheenjohtaja Miikka Uotila päätti kokouksen kello 20:37.