Hallituksen kokous 1/2008

27.04.2008 Toimintakeskus Vuoltsu, Tampere

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Tuire Siikala
  • Katri Vartiainen
  • Benjamin Bainton
  • Terhi Suutarinen
  • Santeri Palin
  • Jaakko Pirinen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 14.53

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Hallituksen järjestäytyminen

Varapuheenjohtaja: Santeri Palin
Sihteeri: Miikka Uotila
Rahastonhoitaja: Tuire Siikala
Paino- ja postitusvastaava: Jaakko Pirinen
Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Benjamin Bainton

Lisäksi hallituksen ulkopuolelta smialvastaavaksi valittiin Ari Leino, mikäli hän suostuu.

§4 META

§4.1 Kalenteri

Kysytään hoitaako Leena asian

§4.2 Kesätapaaminen

Päätettiin pitää 5.7. Suomenlinnassa.

§5 Seuraava kokous

21.5 Tuirella klo 18

§6 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.29


← Toimikausi 1.1.2008–31.12.2008