Hallituksen kokous 8/2019-2020

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous 8/2019–20
Ti 21.7.2020, ##valkoinenneuvosto
Paikalla: Liisa Kujala, Mikko Nikkilä (sihteeri), Miikka Uotila, Olli Pitkänen (puheenjohtaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Mikko Nikkilä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5. Posti

Postilokeron tilanteesta ei ole tietoa, koska postilokeron tarkastajia ei ollut paikalla.

Britannian Tolkien-seura on kysellyt apua ja ohjelmaa Oxonmootiin (pe–su 18.–20.9.2020). Suunniteltiin virtuaalisen room partyn järjestämistä Zoomissa. Pohditaan asiaa mahdollisesti elokuussa tarkemmin. Miikka lähettää vastauksen ja perustaa ideointikeskustelun Käärmeeseen.

6. Aiemmin käsiteltyjä asioita

Paitatilaus tehtiin ja paidat saapuivat. Jakelu tapahtuu pääasiassa The Miitissä.

Vastaus espanjalaisille on lähetetty. Liisa kysyy missä juttu julkaistaan/julkaistiin ja pyytää kopiota seuran arkistoon.

7. Tulevat miitit

Miittien normaalille järjestämiselle ei tällä hetkellä näyttäisi olevan estettä.

The Miittiin on tähän mennessä tullut mukavasti ilmoittatumisia. Järjestäjät ovat pitäneet kokouksen. Paikallaolijoiden tietoon ei ole kantautunut asiasta mitään ihmeellistä, joten oletetaan kaiken sujuvan hyvin.

8. Vaalikokous ja hallituksen vaihdos

Järjestetään vaalikokous lauantaina 15.8.2020 kello 14.00 The Miitissä. Olli valmistelee toimintasuunnitelman ja Mikko budjetin.

9. Hobittilan Sanomat

Kutsu vaalikokoukseen pitäisi lähettää heinäkuun aikana. Olli laatii Hobittilan Sanomien rungon, josta keskustelemista jatketaan Facebook-chätissä koko hallituksen voimin. Todettiin, että kokouskutsut on tarvittaessa mahdollista lähettää myös sähköpostilla.

10. Muut esille tulevat asiat

Seuran domain-tilauksia on jatkettu vuodella (suomentolkienseura.fikontu.info, kontu.wiki).

Seuraava hallituksen kokous on lauantaina 15.8.2020 klo 12.00 The Miitissä.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.