Vuosikokous 29.11.2014

29.11.2014 klo 14
Hämeenkosken leirikeskus

Läsnä: Leena Peippo, Kristiina Jaatinen, Kerttu Pihlajamaa, Jenna Laakso, Mikko Nikkilä, Taru Heikkinen, Tanja Mölsä, Kaisa Linnasalo, Wenla Uotila, Sonja Virta, Mia-Pia Asomäki, Miikka Uotila, Mervi Mäkelä, Jaakko Pirinen, Kati Ahonen, Mitchell Donovan, Minna Koponen, Olli Pitkänen, Oskari Mukkala, Arto Lampila, Janne Seppänen, Ida Tamminen, Outi Suppanen, Henna Hännikäinen

§1 Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 14.23.

§2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.

Sihteeriksi valittiin Kerttu Pihlajamaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kristiina Jaatinen sekä Jaakko Pirinen.

§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4 Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.9.2013-31.8.2014. Toiminnantarkastaja Olli Pitkänen esitteli lausuntonsa, joka puolsi tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

§6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§7 Muut esille tulevat asiat

Kysyttiin, haluaako seura ottaa kantaa tasa-arvoiseen asioliittolakiin. Päätettiin, että seuralla ei ole varsinaista virallista kantaa, mutta kaikki kokoukseen osallistuneet puolsivat lakia.

Otettiin esille jäsenmaksusta vuosittain ajoissa muistuttaminen ja päätettiin pohtia sähköistä muistutusjärjestelmää.

Ehdotettiin, että mikäli Restoring the Shire -projekti Unkarissa toteutuu, seura voisi tukea sinne matkaavia. Ehdotus hyväksyttiin, ja mahdollisille lähtijöille päätettiin myöntää yhteensä korkeintaan 500 euroa yhdistyksen markkinointiin ulkomailla.

Päätettiin myös, että Mervi Mäkelä vie seuran pienen määrän seuran myyntitavaroita Uuteen-Seelantiin myytäväksi. Päätettiin pohtia vastaavaa myös jatkossa Oxonmootin kohdalla.

Päätettiin lahjoittaa Suomen Science Fiction- ja Fantasiatutkimuksen Seura ry:lle 50 euroa.

§8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.