Hallituksen kokous 3/2020-2021

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous 3/2020-21

Ma 1.2.2021 klo 19:00 Teamsissa

Paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Hanna Jungman (sihteeri), Taru Heikkinen, Elias Jungman, Liisa Kujala, Mikko Nikkilä, Anna Saarimaa

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.05.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 Posti

Postissa ei ole tullut mitään erikoista.

Sähköpostiin on tullut haastattelupyyntö, jossa etsittiin keksittyjen kielten harrastajaa sekä kysely Signum Universitystä (www.signumuniversity.org) löytyykö seurasta Kalevala-asiantuntijaa/-harrastajaa, joka haluaisi tulla puhumaan ko. yliopiston kurssille. Pyynnöt on välitetty eteenpäin käärmeessä.

5 Aiemmin käsiteltyjä asioita

Oodin tapahtuma siirtyy syksyyn (22.9.).

Vaalikokouksen, hallituksen järjestäytymiskokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat ovat allekirjoituskiertueilla postitse.

6 Arkiston ja kirjaston siirto

Santeri Palin on ilmoittanut, ettei voi enää säilyttää seuran arkistoa kotonaan. Arkisto pitäisi siirtää maaliskuun alkuun mennessä. Katja Vihavainen on ilmoittanut, että arkisto voidaan siirtää hänen luokseen. Sovittiin, että Santeri ja Katja sopivat käytännön järjestelyistä keskenään. Olli hoitaa asiasta tiedottamisen molemmille.

7 Tolkien-lukupäivä

Kysytään Käärmeessä olisiko halukkaita alustajia lukupäivän tapahtumaan, joka järjestettäisiin todennäköisesti Zoomissa. Liisa tekee aiheesta keskustelun.

8 The Miitti

Miitin järjestämisestä, mahdollisesta ajankohdasta ja paikasta on jo alustavasti käyty keskustelua WhatsApissa. Ensisijaisesti yritettäisiin järjestää miitti Mallinkaisissa ja toinen vaihtoehto olisi Puntalan leirikeskus Lempäälässä tai Kesärinne. Ajankohta olisi loppukesällä:

1. vaihtoehto 22.-25.7.

2. vaihtoehto 15.-18.7.

3. vaihtoehto 5.-8.8.

4. vaihtoehto 12.-15.8.

Annetaan miittivastaavan tehtäväksi kysyä Mallinkaisten varaustilannetta, ja jos siellä on täyttä kaikkina neljänä ajankohtana, tiedustella Puntalan tilannetta (käsienpesu- ym. peseytymismahdollisuudet ja varaustilanne).

9 Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous 8.3. klo 19.

Peter Jacksonin ensimmäisen ”Lord of the Rings”-elokuvan ensi-illasta tulee loppuvuonna kuluneeksi 20 vuotta. Liisa ehdotti, että hän lähestyy seuran nimissä Helsingin keskustakirjasto Oodia juhlanäytöksen järjestämiseksi tämän vuoden joulukuussa.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05.