Hallituksen kokous 2/2018-2019

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous 2/2018
Ti 2.10.2018 klo 19.00
##valkoinenneuvosto @ irc.freenode.net
paikalla: Olli Pitkänen (puheenjohtaja), Mikko Nikkilä, Leena Peippo, Anna Saarimaa, Pekka Saarimaa, Miikka Uotila

[Pöytäkirjan laati myöhemmin kokouslogin pohjalta sihteeri Janne Seppänen]

§1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen kello 19.00.

§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Posti

Kukaan postiasioita hoitava ei ollut paikalla kokouksessa, joten asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

§5 Aiemmin käsiteltyjä asioita

Turkulaisten avustusraha-asia odottaa vielä tarkempaa käsittelyä.

Hallituksen kokoonpano ja nimenkirjoitusoikeudet on päivitetty ja PRH on myös hyväksynyt ne.

Nordean kanssa hoidettavat asiat odottavat vielä allekirjoitetun pöytäkirjan toimittamista Sonja Virralle. Janne Seppänen hoitaa.

§6 Miitit

Naisten saunavuoroa on toivottu syysmiittiin ja se myös järjestetään. Yksi majoitushuone varataan mahdollisesti hiljaista nukkumisympäristöä kaipaaville miittaajille.

Vuosijuhlamiitin käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

§7 Salasanaohjelma

Pekka Saarimaa esitteli LastPass-ohjelmaa, joka mahdollistaa useiden salasanojen tallentamisen yhden pääsalasanan taakse. 20 euron vuosimaksun myötä salasanoja voi jakaa myös muille käyttäjille, joiden tulee ohjelmaa käyttääkseen ladata se itselleen. Tallennetut salasanat eivät näy yksittäisille käyttäjille, vaan kirjautuminen eri palveluihin tapahtuu ohjelman kautta suoraan. Tällaista palvelua käyttämällä seuran hallitus voisi välttää turhat salasanojen vaihtamiset hallituskausien vaihtuessa. Toisin sanoen: vain yksi pääsalasana pitäisi vaihtaa hallituskauden vaihtuessa. Ohjelmaa käyttämällä foorumin salasanatopikista päästäisiin kokonaan eroon.

Ohjelmaa testaillaan syysmiitissä. Anna Saarimaa luo tilin.

§8 Maa ja ilma ry:n tukien haku

Lokakuun loppuun mennessä voi hakea yhdistyksen tarjoamaa fandom-toimintaan tarkoitettua tukea. Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti rekisteriöidyille yhdistyksille projektimaisiin, kertaluontoisiin hankkeisiin tai pitkäaikaisen toiminnan käynnistämiseen.

Ajatusta pohditaan tarkemmin syysmiitissä.

§9 Tulevat kokoukset

Seuraava kokous pidetään 6.11. klo 19.00 irkissä.

§10 Muita esille tulevia asioita

Ei muita esille tulevia asioita.

§11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen kello 20.15.