Hallituksen kokous 2/2011

27.2.2011 #Hallitus@irc.tolkiengateway.net

Läsnä:

  • Jaakko Pirinen (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Mikko Nikkilä
  • Mervi Mäkelä
  • Wenla Gustafsson

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan: Wenla Gustafsson ja Mervi Mäkelä.

§4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

§5 Tilinkäyttöoikeus (Nordea 200118-42742)

Annetaan tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitaja Mikko Nikkilälle sekä säilytetään tilinkäyttöoikeudet jäsenrekisterin ylläpitäjällä Ben B. Baintonilla. Poistetaan muilta tilinkäyttöoikeudet.

§6 META

Ei ole.

§7 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34