Miittisäännöt

Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa vastuussa on Suomen Tolkien-seura Kontu ry.

Yhdistyksen tapahtumavastaava vastaa suurempien tapahtumien ennakkojärjestelyistä, tiedottamisesta sekä paikanpäällä tapahtuman sujumisesta. Hän vastaa myös siitä että paikalla on ensiaputaitoinen henkilö, joka on kaikkien osallistujien tiedossa. Jos tapahtumavastaava ei pääse paikalle, hän nimittää ensisijaisesti yhdistyksen hallituksen jäsenen sijaisekseen. Hallitus voi myös nimittää yhdistyksen jäsenen vastuussa olevaksi henkilöksi mikäli yhtäkään hallituksen jäsentä ei ole paikalla.

Tapahtumavastaavaan saa tarvittaessa yhteyden sähköpostitse osoitteesta tapahtumavastaava (at) suomentolkienseura.fi.

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapahtumien säännöt

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n järjestämät tapahtumat noudattavat Suomen Lakia.

Alkoholipitoisten juomien, huumaavien aineiden sekä luvattomien terä- tai muiden aseiden tuominen miitteihin on ehdottomasti kiellettyä.

Järjestäjältä voi halutessaan pyytää etukäteen lupaa tuoda miittiin teräase (esim. puukko) jos sille on hyvät perusteet (ruuanlaitto, tulenteko, rajoitettu käyttö esityksessä tms). Järjestäjä päättää tapauskohtaisesti onko teräaseen tuominen miittiin perusteltua. Vastuu teräaseesta ja sen käytöstä on aina sen omistajalla, eikä sitä saa jättää valvomatta muiden käyttöön. Luvattomat teräaseet takavarikoidaan miitin ajaksi.

Tupakointi tapahtuu ainoastaan sille erikseen varatulla paikalla.

Yleisiä käyttäytymissääntöjä ja tapahtuman järjestäjien antamia ohjeita on noudatettava.

Tapahtumapaikan tai leirikeskuksen tiloja ja omaisuutta on kohdeltava huolella niitä vahingoittamatta.

Järjestäjät eivät ota vastuuta osallistujien tahallaan aiheuttamista vahingoista tapahtumapaikalle tai toisilleen. Jokainen osallistuja vastaa itsestään.

Kaikki arvotavarat (kännykät, korut, CD-soittimet ym.) tuodaan paikalle omalla vastuulla.

Jos kärsit allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa omasi tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa järjestävälle taholle.

Miitit ovat kaikille avoimia, eikä Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n jäsenyyttä tai rekisteröitymistä Vihreään Lohikäärmeeseen vaadita. Alaikäisten on kuitenkin toimitettava järjestävälle taholle huoltajan allekirjoittama, kirjallinen lupa tapahtumaan osallistumisesta. Lupa tuodaan mukaan miittiin ja annetaan vastaavalle järjestäjälle. Linkistä löydät valmiin pohjan: Viikonloppumiittien vastuuvapautuslappu.

Kaikkien yön yli kestävien tapahtumien ikäraja on 14 vuotta (samana kalenterivuonna 14 täyttävä voi tulla miittiin). Alle 14-vuotias voi osallistua tapahtumaan vanhemman, huoltajan tai täysi-ikäisen sukulaisen seurassa.

Perjantaista sunnuntaihin kestävissä tapahtumissa tapahtuman osallistumismaksu on kaikille sama vaikka et olisikaan tapahtumassa paikalla kokoaikaa. Kesällä tapahtuva The Miitti on kestoltaan pidempi ja saapumispäivävaihtoehtoja on enemmän jolloin osallistumismaksukin määräytyy saapumispäivän mukaan. Miittiin voidaan määritellä myös erillinen yökohtainen hinta. Hallitus voi päättää alennetusta miittimaksusta järjestäjille miittimaksuista päättämisen yhteydessä.

Miittiin saa tulla käymään ilmaiseksi päivävierailulle tutustumaan toimintaan, moikkaamaan kavereita, osallistumaan kokoukseen jne. Sen sijaan jos päivävierailu kestää pitkään ja tarkoituksena on tulla miittaamaan kuten muutkin paikallaolijat, tulee vierailijan muiden miittajien tapaan osallistua paikan vuokrakuluihin. Siinä missä koko miitin ajan olevat maksavat miittimaksun, maksaa päivämiittaaja viiden euron suuruisen päivämaksun. Tähän ei toistaiseksi oteta mitään tuntirajoja käyttöön, koska luotamme, että kunkin omatunto riittää kertomaan, missä on tutustumisen ja miittaamisen raja.
Päivävierailumaksu on otettu käyttöön, koska jo pitkään on pohdittu, että on miittimaksun maksaneita kohtaan hiukan epäreilua, että joku tulee yhtä lailla käyttämään tiloja ja miittaamaan osallistumatta vuokrakuluihin. Myös jotkut päivävierailijat ovat poteneet huonoa omaatuntoa samasta syystä.

Rangaistukset

Tapahtumavastaavalla tai hänen nimittämällään henkilöllä on oikeus poistaa tapahtumasta sopimattomasti käyttäytyvä henkilö. Jos alaikäinen tapahtumaan osallistuja joudutaan lähettämään kotiin kesken tapahtuman siitä ilmoitetaan hänen vanhemmilleen tai holhoojilleen, jotka vastaavat myös siitä johtuvista kustannuksista. Yhdistyksellä on myös oikeus evätä sopimattomasti käyttäytyneen henkilön pääsy tuleviin tapahtumiin.

Mikäli alaikäinen osanottaja ei ole etukäteen toimittanut tai tuonut paikanpäälle vaadittua vanhempien lupalappua, pyritään ensimmäisenä saamaan yhteys ko. osanottajan huoltajaan. Mikäli huoltaja tällöin on suostuvainen jättämään lapsensa tapahtumaan, saa tämä yhdistyksenkin puolesta jäädä. Mikäli huoltaja ei kuitenkaan tähän suostu, sovitaan hänen kanssaan mahdollisuuksien mukaan, kuinka toimitaan. Osanottaja voidaan tämän jälkeen toimittaa esimerkiksi lähimmälle juna-asemalle tai muuhun vastaavaan paikkaan. Viimeisenä vaihtoehtona lupalaputon osanottaja voidaan pitää tapahtumassa siten, että häntä pidetään jatkuvan tarkkailun alla.

Osallistuja, järjestäjä tai vieras ei saa nauttia alkoholia miittipaikalla, eikä poistua alueelta nauttimaan alkoholia ja palata tämän jälkeen miittialueelle alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihteitä hallussaan pitävä tai niitä nauttiva henkilö poistetaan miittialueelta. Jälkiseuraamukset ovat harkinnanvaraisia ja tapauskohtaisia, toistuvista rikkomuksista seuraa miittikielto.

Tapahtumiin ilmoittautuminen ja maksukäytäntö

1) Keskustelualue Vihreässä Lohikäärmeessä Yhdistyksen tapahtumat -osiossa sekä yhdistyksen verkkosivuilla ilmoitetaan hyvissä ajoin tulevasta tapahtumasta.

2) Mainittuna päivämääränä alkaa tapahtumaan ilmoittautuminen osoitteessa mellon.kontu.me. Mahdollisen osallistumismaksun eräpäivä on kahden (2) viikon päästä ilmoittautumisesta tai erikseen mainittuna eräpäivänä.

3) Eräpäivän jälkeen perutusta osallistumisesta veloitetaan täysi hinta. Ennen eräpäivää osallistumisensa voi perua vapaasti.

4) Mikäli osallistuja ei maksa osallistumismaksua ajallaan hänet voidaan poistaa tapahtumasta sekä myös muista yhdistyksen tulevista tapahtumista jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

5) Yhdistyksen tapahtumien osallistumismaksut suoritetaan yhdistyksen tilille (Nordea FI95 2001 1800 0427 42) osallistujalle yksilöllisellä viitenumerolla ilmoittautumisessa saatujen ohjeiden perusteella. Saajaksi merkitään Suomen Tolkien-seura Kontu ry.