Ylimääräinen yleiskokous 7.1.2012

Tampereella 7.1.2012

Läsnä:

  • Leena Peippo
  • Saija Kyllönen
  • Jaakko Pirinen
  • Anna Jääskeläinen
  • Pekka Saarimaa
  • Mikko Nikkilä
  • Wenla Gustafsson
  • Miikka Uotila

§1 kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.46

§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtaja Leena Peippo, sihteeri Wenla Gustafsson, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Miikka Uotila ja Jaakko Pirinen

§3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla ajoissa

§4 hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään työjärjestys(liite X) sellaisenaan

§5 sääntömuutosten esittäminen ja hyväksyminen

Hallituksen sääntömuutosehdotus käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirjaliitteen (x) mukaisesti

§6 yhdistyksen logo

Yhdistyksen logon mahdollisesta muutoksesta päätetään kesän vaalikokouksessa

§7 yhdistyksen toimintatapojen käsittely ja hyväksyminen

§7.1 Henkilötietojen käsittely- ja salassapitosopimus

Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat salassapitosopimuksen

§7.2 Miittisäännöt

Otetaan VyKin käytössä ollut miittisäännöstö yhdistyksen käyttöön

§7.3 Hallituskalenteri

Käytiin läpi hallituksen vuosikalenteri

§8 muut esille tulevat asiat

§9 kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen 16.19