Vaalikokous (8.6.2019)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous
Aika: la 8.6.2019 kello 11.00
Paikka: Retsola, Ruokolahti
Paikalla: Liite 1

§1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen avasi kokouksen kello 11.07.

§2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Pitkänen, sihteeriksi Janne Seppänen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jenna Laakso ja Kaisa Linnasalo.

§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja paikalla on hallituksen jäsenten lisäksi myös yhdistyksen jäseniä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

§4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esitylista (Liite 2) hyväksyttiin sellaisenaan.

§5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen kaudelle 2019-2020

Käytiin läpi kauden 2019-2020 toimintasuunnitelma (Liite 3) ja tulo- ja menoarvio (Liite 4), jotka hyväksyttiin sellaisinaan.

Jäsenmaksut kaudelle 2019-2020 vahvistettiin seuraavasti:

– Perusjäsen 20 euroa
– Perhejäsen 10 euroa
– Kannatusjäsen 50 euroa

§6 Hallituksen puheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta kaudelle 2019-2020

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Olli Pitkänen.

Hallituksen jäsenmääräksi kaudelle 2019-2020 päätettiin 7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet:
– Mikko Nikkilä
– Hanna Jungman
– Katja Vihavainen
– Nienna Lagus
– Liisa Kujala
– Anna Saarimaa
– Lotta Raatikainen

Varajäsenet:
– Janne Seppänen
– Miikka Uotila

§7 Toiminnantarkastajien määrä ja valinta kaudelle 2019-2020

Toiminnantarkastajien määräksi kaudelle 2019-2020 päätettiin 1 varsinainen toiminnantarkastaja sekä 1 varatoiminnantarkastaja.

– Varsinainen toiminnantarkastaja: Jaakko Pirinen
– Varatoiminnantarkastaja: Ida Tamminen

§8 Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja Olli Pitkänen päätti kokouksen kello 14.32.