Hallituksen kokous 6/2006

16.12.2006 Tuiren asunto, Tampere

Läsnä:

  • Tuire Siikala (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Leena Peippo
  • Katri Vartiainen
  • Oskari Ratinen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuire Siikala avasi kokouksen klo 16.09

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Ilmoitusasiat

Ei ole.

§4 Posti

Haettu, siellä oli veroilmoitus.

§5 Smialit

Smialvastaava ei ollut paikalla, mutta tiettävästi smialit toimivat normaalisti.

§6 Hobittilan Sanomat

Painossa.

§7 Legolas

Ilmestyy vuoden alussa.

§8 Lehtien painaminen ja postitus

Selvitetään voisivatko Hobsan ja Legolas ilmestyä samaan aikaan, jolloin postitus helpottuisi. Suunniteltu aikataulu: 1. lehti tammi/helmikuussa, 2. lehti toukokuussa, 3. lehti elo/syyskuussa ja 4. lehti marraskuussa.
Oskari kysyy tarjouksia, ainakin ammattikoulun painosta.
Legosta voisi tehdä infopaketin kirjastoille ja mainostaa sitä kirjastoille.

§9 Vuosijuhla

Ben varasi paikan.
Ohjelma:
Filkkifriikit laulattaa
Historiakatsaus
Numenorkilpailu
Kalenterikuva näyttely

§10 Kalenteri 2008

Tehdään, Katri kerää kuvat ja ilmoittaa asiasta. Aiheena sinne ja takaisin

§11 META

§11.1 Päivin lahja

Katri piirtää kortin, joka laitetaan kehyksiin. Lisäksi hankintaan kukkia.

§11.2 Postilokero

Selvitetään paljonko sen siirto tulisi maksamaan

§12 Seuraava kokous

Ennen vuosijuhlaa.

§13 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.18


← Toimikausi 1.1.2006–31.12.2006