Vaalikokous (4.8.2018)

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n vaalikokous
Keravanjärven leirikeskus la 4.8. klo 14.00

1. Kokouksen avaus
– Seuran pj Sonja Virta avasi kokouksen klo 14.01.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sonja Virta, sihteeriksi Santeri Palin ja sovittiin että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Raatikainen ja Kaisa Linnasalo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle jäsenkaudelle 01.09.2018–31.08.2019
– Vahvistettiin toimintasuunnitelma (Liite 1) huomioiden syysmiitin mahdollinen siirtyminen. Hyväksyttiin talousarvio (Liite 2). Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista. Liittymismaksua ei peritä, perusjäsenen jäsenmaksu päätettiin keskustelun jälkeen nostaa 20 euroon, perhejäsenen maksu pidetään edelleen 10 eurossa ja kannattajajäsenmaksu 50 eurossa.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 01.09.2018–31.08.2019
– Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Olli Pitkänen. Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin tulevalle kaudelle kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä.
Varsinaiset: Mikko Nikkilä, Santeri Palin, Anna Saarimaa, Janne Seppänen, Sonja Virta, Miikka Uotila.
Varajäsenet: Leena Peippo ja Lotta Raatikainen.

7. Päätetään toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrästä ja valitaan
toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudelle 01.09.2018–31.08.2019
– Päätettiin jatkaa yhdellä toiminnantarkastajalla ja yhdellä varatoiminnantarkastajalla. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Pirinen ja varalle Kaisa Linnasalo.

8. Kokouksen päätös
– Kokous päätettiin klo 14.25.

Liite 1: Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019
Liite 2: Talousarvio kaudelle 2018-2019