Hallituksen kokous 3/2006

3.3.2006 Miikka Uotilan asunto, Tampere

Läsnä:

  • Karoliina Leikomaa (pj)
  • Miikka Uotila (sihteeri)
  • Leena Peippo
  • Tuire Siikala
  • Katri Vartiainen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Karoliina Leikomaa avasi kokouksen klo 19.07

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

§3 Ilmoitusasiat

TamFanin kunniavieraat ovat varmistuneet. He ovat Irma Hirsjärvi ja Ben Roimola.

§4 Posti

On haettu edellisen kokouksen jälkeen.

§5 Smialit

Smialvastaava ei ollut paikalla, mutta tiettävästi smialit toimivat normaalisti.

§6 Hobittilan Sanomat

Olisi hyvä saada ensiviikolla postin, jotta yleiskokouksen kutsu ehtii ajoissa.Seuraava dead-line 25.4.

§7 Legolas

Päätoimittajan etsiminen jatkuu. Dead-line on 28.4

§8 HYSFK/HSFS ja badgekone

HYSFK:lla on yhä kiinnostusta. On keskusteltu yhteisestä kaapista, jossa badgekonetta voisi säilyttää.

§9 Kuvastaja

Tänä vuonna järjestetään kuvastaja ja Marianna Leikomaa jatkaa puheenjohtajana.

§10 SF-seurojen YT-kokous

Miikka ja Karoliina osallistuvat.

§11 Smialeiden mahdollisuus hakea taloudellista tukea raportointiin

Päätettiin: Mikäli Smial osallistuu smialkisaan, voi se hakea taloudellista avustusta raporttien lähettämiseen. Tukea voi hakea kirjallisella hakemuksella ja sen saa kuittia vastaan. Tuen määrä on maksimissaan 25€.

§12 Finncon 2006

Mietitään ohjelmaa. Filkkifriikit järjestänee jotain.

§13 META

§13.1 T-paidat

Leena on kysellyt tarjouksia ja saanut muutamia vastauksia. Hinta on vaihdellut välillä 6,5 – 9€.Logon painatus hihaan onnistuu.

§13.2 Magneetit

Tehdään seuran logolla varustettuja magneetteja kesän tapahtumiin. Talkoot pidetään Tampereella. Magneetit tehdään ns.magneettipaperista, jolle voi tulostaa suoraan tulostimella.

§14 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään joko 23.4 tai viikolla 14

§15 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13


← Toimikausi 1.1.2006–31.12.2006